Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO.
Deze zijn vrij beschikbaar.
Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk, dit vindt u in het menu deelnemers.
Denk svp om de bronvermelding.

Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende…

1.20 MB 104 downloads

In dit artikel wordt een relatie gelegd tussen de cognitieve functies en de executieve…

3.82 MB 15937 downloads

Een aantal voorbeelden van spelen die geoefend kunnen worden om de cognitieve en…

2.25 MB 2721 downloads

Er is een sterke neiging om niet over leren ‘leren’ (metacognitie) na te denken. Veel…

2.92 MB 6621 downloads

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen! Mediërend Leren…

2.82 MB 523 downloads

“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze…

2.53 MB 1027 downloads

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden Vrijwel alle menselijke activiteiten…

6.79 MB 788 downloads

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen…

6.18 MB 2201 downloads

Artikel in het dRS magazine. Hierin de passie van Emiel van Doorn voor Passend Onderwijs. …

781.36 KB 1391 downloads

Artikel van Emiel van Doorn tbv Kennisnet Jeugd. De Jeugdwet verwacht van professionals…

246.07 KB 1415 downloads

Dit is het eerste deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt…

169.70 KB 2004 downloads

Dit is het tweede deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt…

1.54 MB 1692 downloads

In dit artikel willen we zowel “de man achter het werk” als “het werk achter de man”…

175.61 KB 2565 downloads

Een artikel mbt Mediërend Leren geplaatst op het Platform PraktijkOntwikkeling in…

774.06 KB 684 downloads

Een achtergrond artikel over het leerpotentieel onderzoek (Dynamic Assessment) van…

171.06 KB 2578 downloads

Artikel in het HCO-nieuws: Column ‘Vaak weten kinderen zelf heel goed waar hun kwaliteiten…

1.38 MB 794 downloads

Artikel uit ‘Buitengewoon werken’ over de presentatie van de praktische coachinggids…

3.89 MB 877 downloads

Lizette Massop heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen…

805.60 KB 1081 downloads

Hier wordt ingegaan op de algemene visie van de Individuele Vraaggerichte Benadering….

461.80 KB 2187 downloads

Er waart een hardnekkig verschijnsel rond in het sociaal domein: het zorgsyndroom….

195.56 KB 878 downloads