Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO. Deze zijn vrij beschikbaar. Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk. De inloggegevens ontvangt na inschrijving* voor een training.

Voor Trainingen of Publicaties en moet u eerst inloggen*.

Trainingen     Publicaties

Downloads algemeen

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen! Mediërend Leren…

2.82 MB 167 downloads

“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze…

2.53 MB 160 downloads

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden Vrijwel alle menselijke activiteiten…

6.79 MB 456 downloads

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen…

6.18 MB 1250 downloads

In dit artikel wordt een relatie gelegd tussen de cognitieve functies en de executieve…

3.82 MB 14734 downloads

Artikel in het dRS magazine. Hierin de passie van Emiel van Doorn voor Passend Onderwijs. …

781.36 KB 591 downloads

Artikel van Emiel van Doorn tbv Kennisnet Jeugd. De Jeugdwet verwacht van professionals…

246.07 KB 549 downloads

Dit is het eerste deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt…

169.70 KB 1083 downloads

Dit is het tweede deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt…

1.54 MB 823 downloads

In dit artikel willen we zowel “de man achter het werk” als “het werk achter de man”…

175.61 KB 1723 downloads

Een artikel mbt Mediërend Leren geplaatst op het Platform PraktijkOntwikkeling in…

774.06 KB 425 downloads

Een achtergrond artikel over het leerpotentieel onderzoek (Dynamic Assessment) van…

171.06 KB 1733 downloads

Artikel in het HCO-nieuws: Column ‘Vaak weten kinderen zelf heel goed waar hun kwaliteiten…

1.38 MB 540 downloads

Artikel uit ‘Buitengewoon werken’ over de presentatie van de praktische coachinggids…

3.89 MB 644 downloads

Lizette Massop heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen…

805.60 KB 846 downloads

Hier wordt ingegaan op de algemene visie van de Individuele Vraaggerichte Benadering….

461.80 KB 1373 downloads

Er waart een hardnekkig verschijnsel rond in het sociaal domein: het zorgsyndroom….

195.56 KB 47 downloads

Introductie van het concept en de methode Feuerstein; geschreven in relatie tot Mediërend…

154.65 KB 1551 downloads