Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Er is een sterke neiging om niet over het eigen denken en het leren ‘leren’ (metacognitie) na te denken.
Veel leerkrachten, begeleiders en opvoeders vinden leren iets vanzelfsprekends en gaan er automatisch van uit dat iedereen op dezelfde manier leert. Het niet effectief en efficiënt leren wordt toegeschreven aan een gebrek aan competentie, motivatie en/of ongewenst gedrag, en niet zozeer aan een falend (meta)cognitief leerproces. Het is noodzakelijk kinderen en jongeren te ‘onderwijzen in’ en te begeleiden bij het ontwikkelen van cognitieve, executieve functies, én daarbij vooral i.v.m. transfervaardigheden expliciet aandacht te besteden aan metacognitie (niet als een executieve functie).

  • Versie
  • 17562 Downloads
  • 2.92 MB Bestandsgrootte
  • 3 januari 2024 Aanmaakdatum
  • 3 januari 2024 Laatst gewijzigd