Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Er is een sterke neiging om niet over leren ‘leren’ (metacognitie) na te denken.
Veel leerkrachten, begeleiders en opvoeders vinden leren iets vanzelfsprekends en gaan er automatisch van uit dat iedereen op dezelfde manier leert. Het niet effectief en efficiënt leren wordt toegeschreven aan een gebrek aan competentie, motivatie en/of ongewenst gedrag, en niet zozeer aan een falend (meta)cognitief leerproces. Het is noodzakelijk kinderen en jongeren te ‘onderwijzen in’ en te begeleiden bij het ontwikkelen van cognitieve functies, executieve functies, én daarbij vooral ook expliciet aandacht te besteden aan metacognitie.

  • Versie
  • 7415 Downloads
  • 2.92 MB Bestandsgrootte
  • 1 oktober 2020 Aanmaakdatum
  • 20 oktober 2020 Laatst gewijzigd