1. Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies (42 blz.)

Er is een sterke neiging om niet over het eigen denken en het leren ‘leren’ (metacognitie) na te denken.
Veel leerkrachten, begeleiders en opvoeders vinden leren iets vanzelfsprekends en gaan er automatisch van uit dat iedereen op dezelfde manier leert. Het niet effectief en efficiënt leren wordt toegeschreven aan een gebrek aan competentie, motivatie en/of ongewenst gedrag, en niet zozeer aan een falend (meta)cognitief leerproces. Het is noodzakelijk kinderen en jongeren te ‘onderwijzen in’ en te begeleiden bij het ontwikkelen van cognitieve, executieve functies, én daarbij vooral i.v.m. transfervaardigheden expliciet aandacht te besteden aan metacognitie (niet als een executieve functie).

  • Versie
  • 8658 Downloads
  • 2.92 MB Bestandsgrootte
  • 1 juni 2021 Aanmaakdatum
  • 22 juni 2021 Laatst gewijzigd