Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO.
Deze zijn vrij beschikbaar.
Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk, dit vindt u in het menu deelnemers.
Denk svp om de bronvermelding.

Cognitieve en executieve functies artikelen mei-juli 2020 1.20 MB 600 downloads

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies mei-juli 2020.Een aantal...

Cognitieve en executieve functies artikelen januari-mei 2020 1.20 MB 758 downloads

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies januari-mei 2020Een aantal...

Dit passend onderwijs is een slap aftreksel Artikel OJ-actueel" 1.83 MB 990 downloads

Te gek voor woorden, noemt voormalig basisschoolleerkracht, docent en trainer Emiel...

Cognitieve en executieve functies artikelen aug-dec 2019 1.20 MB 1587 downloads

Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende...

Artikel TIB Soms moet je met zijn tweeen zijn om dingen alleen te kunnen 2.82 MB 2026 downloads

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen! Mediërend Leren...

Leven onze leraren artikel E. van Doorn PO-magazine 2.53 MB 4180 downloads

"Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig", vindt Emiel van Doorn. Maar ze...