Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Krijg grip op je toekomst door je eigen manier van leren ‘leren’ te ontwikkelen.
Metacognitie is een belangrijke vaardigheid voor succesvol leren. Het stelt je in staat om efficiënter te leren door je bewust te zijn van je eigen leerstijl, wijze van kennis eigen maken, leerstrategieën, sterke en zwakke cognitieve en executieve functies. Personen die hun metacognitieve kennis en vaardigheden gebruiken, maken opdrachten vaak beter, presteren op de toetsen meestal beter, werken en leren efficiënter. Door metacognitieve reflectie en het kennen van de eigen metacognitieve overtuigingen heeft men veel meer inzicht in zichzelf en wat het betekent om samen te werken met medeleerlingen, discussie te voeren en als mens samen met anderen de maatschappij vorm te geven

Cognitieve en executieve functies artikelen mei-juli 2020

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies mei-juli 2020.Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende tijdschriften. (artikelen die een acquisitie inhoud of wervingsactiviteit hebben zijn niet opgenomen).

Cognitieve en executieve functies artikelen januari-mei 2020

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies januari-mei 2020Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende tijdschriften. (artikelen die een acquisitie inhoud of wervingsactiviteit hebben zijn niet opgenomen).

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze[…]Lees verder