Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden LBBO BeterBegeleiden 2019

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden
Vrijwel alle menselijke activiteiten bevatten een cognitief element. Dat is een van de vele redenen om bewust en expliciet de denkvaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Elk kind, met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, krijgt op die manier (nog) meer mogelijkheden zich te ontwikkelen tot een zelfregulerend individu dat naar beste kunnen deelneemt aan de samenleving.

  • Versie
  • 2801 Downloads
  • 6.79 MB Bestandsgrootte
  • 12 juni 2019 Aanmaakdatum
  • 13 juni 2019 Laatst gewijzigd