StiBCO home 2019


Webinars (Volgehouden) aandacht en zelfcontrole

Webinars Volgehouden aandacht en Zelfcontrole

Pilot dynamische diagnostiek van StiBCO

“We doen het samen en we doen het eerlijk” Een leerpotentieel onderzoek voor kinderen bij wie de IQ-test mogelijk geen goed beeld geeft waardoor de zorg en ondersteuning niet goed bij hen aansluit – en die daardoor risico lopen op[…]Lees verder

Pilot Dynamische diagnostiek van start

Bij kinderen die zich niet volgens het boekje ontwikkelen, is vaak behoefte aan inzicht in de intelligentie. Daarvoor wordt een IQ-test afgenomen. Maar wat zegt de uitkomst van zo’n test? Ouders en professionals twijfelen nogal eens of de IQ-score wel[…]Lees verder

Artikel over de relatie cognitieve functies en executieve functies.

Artikel mbt de cognitieve functies en de executieve functies.

Artikelen mbt metacognitie, cognitieve en executieve functies

Bent u op zoek naar de artikelen m.b.t. metacognitie en/of executieve functies, dan verwijzen we graag naar het linker menu. Onder het kopje BELANGSTELLENDE en het submenu Cognitieve functies vindt u de juiste gegevens. Tevens vindt u op de pagina[…]Lees verder

Documentaire m.b.t. mediërend leren

Teleurgesteld in de Nederlandse prestatiecultuur pleit docent praktijkonderwijs Jos Sleurink, van Sevenwolden Compagnie, school voor praktijk onderwijs uit Heerenveen, voor een nieuwe koers in het onderwijs.Het concept Mediërend Leren en het belang van het aanbieden van cognitieve functies komen hier[…]Lees verder


Floor van Loo

Vragen?
Bel ons op vrijdag tijdens kantooruren.

0172-652130

Video 25 jaar StiBCO