StiBCO home 2019


Symposium 2023

Hieronder een compilatie van het Symposium op 15 april 2023.

Symposium 2023: inclusief ≠ 1-op-1

Sichting StiBCO organiseerde op zaterdag 15 april 2023 een symposium voor ouders/verzorgers en professionals uit het onderwijs, de zorg en arbeids- en sociale zekerheidssector. Een terugblik vind u hier. Wat is het thema van het symposium? Inclusief ≠ 1-op-1 Het[…]Lees verder

Webinars (Volgehouden) aandacht en zelfcontrole

Webinars Volgehouden aandacht en Zelfcontrole

Pilot dynamische diagnostiek van StiBCO

“We doen het samen en we doen het eerlijk” Een leerpotentieel onderzoek voor kinderen bij wie de IQ-test mogelijk geen goed beeld geeft waardoor de zorg en ondersteuning niet goed bij hen aansluit – en die daardoor risico lopen op[…]Lees verder

Pilot Dynamische diagnostiek van start

Bij kinderen die zich niet volgens het boekje ontwikkelen, is vaak behoefte aan inzicht in de intelligentie. Daarvoor wordt een IQ-test afgenomen. Maar wat zegt de uitkomst van zo’n test? Ouders en professionals twijfelen nogal eens of de IQ-score wel[…]Lees verder

Artikel over de relatie cognitieve functies en executieve functies.

Artikel mbt de cognitieve functies en de executieve functies.


Floor van Loo

Vragen?
Bel ons op vrijdag tijdens kantooruren.

0172-652130

Video 25 jaar StiBCO