Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO.
Deze zijn vrij beschikbaar.
Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk, dit vindt u in het menu deelnemers.
Denk svp om de bronvermelding.

Dit passend onderwijs is een slap aftreksel Artikel OJ-actueel" 1.83 MB 2024 downloads

Te gek voor woorden, noemt voormalig basisschoolleerkracht, docent en trainer Emiel...

Cognitieve en executieve functies artikelen aug-dec 2019 1.20 MB 2196 downloads

Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende...

Artikel TIB Soms moet je met zijn tweeen zijn om dingen alleen te kunnen 2.82 MB 3141 downloads

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen! Mediërend Leren...

Leven onze leraren artikel E. van Doorn PO-magazine 2.53 MB 9728 downloads

"Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig", vindt Emiel van Doorn. Maar ze...

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden LBBO BeterBegeleiden 2019 6.79 MB 2660 downloads

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden Vrijwel alle menselijke activiteiten...

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB 6.18 MB 6595 downloads

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen...