Geplaatst op

Thinking skills cf pyramid in other languages (21 talen)


©StiBCO

T.b.v. de bronvermelding: 
Bron: Emiel van Doorn/StiBCO/Mediërend Leren (1989-2018) www.stibco.nl

De cognitieve functie piramide in 21 andere talen te downloaden:
Cognitieve functie piramide in Nederlands (Bouwstenen van het denken)
Kognitive funksjes yn it Frysk (Boustiennen fan it tinken) Frisian/Fries
Cognitive function pyramid in English (Thinking skills) English/Engels 
Kognitive Funktionen Pyramide in Deutsch (Bausteine des Denkens) German/Duits
Cognitive pyramide de fonction en Français (Briques de la pensée) French/Frans 
Pirámide funciones cognitivas en Español (Funciones Cognitivas) Spanish/Spaans 
Funções Cognitivas em Português (recursos para pensar) Portuguese/Portugees 
Funzioni cognitive piramide in Italiano (Funzioni cognitive – mezzi di pensare) Italian/Italiaans 
Kognityvinė funkcijos piramidės Lietuvių (Gebėjimai mąstymo priemonės) Lithuanian/Litouws 
Kognitive funktioner i Dansk (tankeressourcer) Danish/Deens 
Kognitiiviset toiminnot pyramidi Suomi (Ajattelun rakennuspalikat) Finnish/Fins 
Kognitiva Funktioner på Svenska (tankehjälpmedel) Swedish/Zweeds 
Kognitive funksjoner i norsk (tenke evner) Norwegian/Noors 
Когнитивные функции на русском (средства мышления) Russian/Russisch 
Matofali ya ujenzi wa kufikiri kwa Kiswahili(Swahili/Swahili)
Funcții Cognitive piramidă traduse în limba română (modalităţi de gândire)Romanian/Roemeens 
Γνωστικές λειτουργίες πυραμίδα μεταφράζονται στα ελληνικά (εργαλεία σκέψης) Greek/Grieks
認知機能日本語で (思考方法) Japanese/Japans
认知功能 在中國  (思维技能) Chinese/Chinees
باللغه العربيه(مواردالتفكير) الوظائفالمعرفية (مواردالتفكير Arabic/Arabisch
תפקודים קוגניטיבייםבעברית – (אמצעי חשיבה) Hebrew/Hebreeuws

©StiBCO/Emiel van Doorn, De omgekeerde piramide is auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StiBCO/Emiel van Doorn.