Geplaatst op

Symposium 2019

StiBCO organiseerde op zaterdag 6 april 2019 voor de 25e keer een symposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en/of de arbeids- en sociale zekerheidssector.

Een impressie van de dag vindt u hier.

SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VORMGEVEN

Het is niet de vraag of je het alleen kan, het antwoord moet zijn: ‘Samen kunnen we het’

Wat is het thema van het symposium?
Iedereen heeft ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Ongeacht zijn/haar intelligentie of beperking. Belangrijk is dat hij/zij mensen ontmoet die samen met hem/haar het leer- en ontwikkelproces aangaat. Mensen die gebruik maken van een liefdevolle, ontwikkelingsgerichte, wederkerige interactiestijl, en vanuit contact en relatie aansluiten bij zowel iemand zijn/haar kwaliteiten als zijn/haar beperkingen en ondersteuningsbehoeften.

De begeleider/opvoeder stelt de ontwikkelvraag van het individu centraal, gecombineerd met de vragen en wensen van de maatschappij. Elke bijdrage die een persoon kan leveren aan het verminderen van de werkdruk van zijn/haar begeleider is een bijdrage aan de participatiemaatschappij. Centraal staat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, het ‘aanvallen’ van het zorgsyndroom en de specifieke aandacht voor de aangeleerde hulpeloosheid. Op die manier wordt bereikt dat iedereen zo zelfregulerend mogelijk kan participeren in de maatschappij en op zijn/haar beurt zijn/haar eigen bijdrage aan diezelfde maatschappij kan leveren.

Het concept Mediërend Leren gaat uit van dit principe en geeft leerkrachten, begeleiders, opvoeders en hulpverleners een fris perspectief op het opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Tijdens het symposium staat Mediërend Leren, haar visie op ontwikkeling, en de praktische uitwerking van haar drie pijlers centraal: de cognitieve bouwstenen, de ontwikkelingsgerichte, liefdevolle interactie (mediatie) en denkstimulerende materialen en activiteiten.

Hoe ziet het symposium eruit?
Het symposium start met een plenaire lezing, vervolgens neemt u deel aan twee workshops/interactieve lezingen. Meer informatie over deze workshops/interactieve lezingen vindt u in deze brochure.

Voor wie is het symposium bedoeld?
Het symposium is bedoeld voor iedereen die in de privé- of professionele sfeer een ander begeleidt bij zijn ontwikkelings- en leerproces en hierbij de kwaliteiten en mogelijkheden van dit individu centraal stelt. U kunt denken aan: opvoeders, (pleeg)ouders/verzorgers, leerkrachten & docenten binnen het reguliere en speciaal onderwijs, medewerkers van samenwerkingsverbanden onderwijs, begeleiders en leermeesters in de sociale werkvoorzieningen, logopedisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, (school)maatschappelijk werkers, jeugdhulpmedewerkers, orthopedagogen, onderwijsinspecteurs, jobcoaches, begeleiders van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, CJG-, JGT- en sociaal teammedewerkers en andere betrokken mensen.

Kosten/inschrijven
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 57,50 (incl. lunch, informatiemap en attentie).

De kosten voor deelname aan het symposium en het nieuwe boek Mediërend Leren (€ 22,50) bedragen (€ 80,00) € 77,00 (incl. lunch, informatiemap, attentie).
Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt u 3 weken voor aanvang een bevestiging met routebeschrijving naar de locatie in Bodegraven.

Programma symposium
SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VORMGEVEN

‘Het is niet de vraag of je het alleen kan, het antwoord moet zijn:
‘Samen kunnen we het’

Zaterdag 6 april 2019 bij “Bij Everts” te Bodegraven:

09.30 – 10.00 Koffie/thee en binnenkomst
10.00 – 10.05 Opening door Henk Dijk, voorzitter van StiBCO
10.05 – 11.15 Lezing door Emiel van Doorn
11.15 – 11.30 Koffie- en theepauze
11.30 – 12.45 Ronde 1 workshops/interactieve lezingen
12.45 – 13.30 Lunch “Bij Everts” met stands met leermiddelen, boeken en denkstimulerende spellen
13.30 – 14.45 Ronde 2 workshops/interactieve lezingen
14.45 – 15.00 Afsluiting

Lezing en boekpresentatie
Tijdens de plenaire lezing wordt het boek Mediërend Leren van Floor van Loo en Emiel van Doorn gepresenteerd. De auteurs bepleiten dat er oog moet zijn voor het samenspel van talenten, kwaliteiten en gebreken die een individu bezit. Vestig de aandacht niet alleen op de stoornis of het ‘etiket’, maar begeleid het kind, de jongere en/of de (jong)volwassene zo dat hij/zij de ruimte, energie en durf heeft om zich te ontwikkelen. Centraal bij het concept Mediërend Leren is de invulling die de auteurs willen geven aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De vernieuwde uitgave van het boek biedt een update van de tools en handvatten zoals een vernieuwde tool om (spel-)materialen te analyseren ten behoeve van het denkvermogen. Er is ook aandacht voor de cognitieve bouwstenen in relatie tot de executieve functies, metacognitie en de 21-eeuwse vaardigheden.

Wetenschappelijke verantwoording
StiBCO houdt zich ruim 30 jaar bezig met Mediërend Leren. Dit gedachtegoed is door StiBCO ontwikkeld op basis van verscheidene invalshoeken binnen de (positieve) ontwikkelingspsychologie.

Aan de basis van Mediërend Leren staan:

Lev Vygotsky met zijn concept over de Zone van de Naaste Ontwikkeling;
Prof. Greenspan met zijn sociale, emotionele en affectieve ontwikkelingstheorie;
Prof. Klein met haar liefdevolle interactie met kinderen (mediatie) en haar MISC-concept;
Prof. Tzuriel met zijn dynamische testen gericht op het ontdekken en activeren van de leermogelijkheden;
Prof. Feuerstein met zijn theorie over de structurele cognitieve veranderbaarheid van het brein en zijn theorie over culturele deprivatie.
Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Inlichtingen en inschrijven
Voor nadere inlichtingen, inschrijven en de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met StiBCO: www.stibco.nl, 0172-652130 en/of .