Geplaatst op

StiBCO’s netwerk t.b.v. individuele begeleiding

Landelijk netwerk van mediatoren en testers die dynamische assessments afnemen.
Aanleiding en achtergrond. De afgelopen dertig jaar heeft StiBCO een groot aantal mediatoren opgeleid. Gezamenlijk hebben we de methodiek Mediërend Leren geïntegreerd in/toegepast op allerlei verschillende (onderwijs- en zorg-)terreinen.
Zowel van huidige cursisten als van reeds afgestudeerde mediatoren krijgen we regelmatig de vraag of we hen in contact kunnen brengen met mogelijke cliënten én met collega’s in het kader van afstemming en intervisie.
Daarnaast weten ouders/verzorgers/begeleiders van kinderen/cliënten met een ontwikkelingsachterstand ons steeds in toenemende mate te vinden. Ook vanuit deze hoek krijgen we regelmatig het verzoek of we (in hun regio) mediatoren weten voor de begeleiding van kinderen/cliënten.

StiBCO is op de eerste plaats een opleidingscentrum en heeft tot op heden dan ook niet altijd de mogelijkheid/ruimte om mediatoren en cliënten met elkaar in aanraking te brengen. We zijn echter van mening dat de veelvuldige verzoeken aan ons adres om actie vragen. Vandaar dat we een landelijk netwerk van mediatoren en Dynamisch Assessment testers hebben opgestart.
Dit initiatief tot netwerkvorming komt deels voort uit een verzoeken van de professoren Klein, Tzuriël, Haywood en Feuerstein aan StiBCO om hun concepten en methodes in Nederland verder te verspreiden.

Doelstellingen
Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het verbreden en verdiepen van de visie en methodiek Mediërend Leren in Nederland, in het bijzonder m.b.t. het begeleiden van cliënten met een ontwikkelingsachterstand en/of sociaal- emtioneel achterstand.
  2. Het stimuleren/aanmoedigen van samenwerking tussen mediatoren en testers die werken op basis van de methodiek Mediërend Leren, ten behoeve van deskundigheidsontwikkeling en intervisiemogelijkheden.
  3. De zoektocht van ouders/verzorgers naar een mediator/tester voor hun kind/cliënt vergemakkelijken. Via het netwerk kunnen ze in contact komen met mediatoren en testers uit de eigen regio.

Participanten
De volgende participanten nemen deel aan het netwerk:

  1. Begeleiders die de gehele training Mediërend Leren hebben gevolgd.
  2. Begeleiders die de MISC training module 1 hebben afgerond.
  3. Begeleiders die minimaal de driejarige Mediërend Leren-opleiding van StiBCO hebben afgerond.
  4. Begeleiders die de opleiding I.E. (IVP) hebben afgerond bij ICELP/StiBCO/Feuerstein Kenniscentrum.
  5. Testers die de vervolgtraining Dynamic Assessement van Prof. Tzuriël hebben afgerond.
  6. Testers die naast de I.E.-opleiding ook minimaal de L.P.A.D.-training bij ICELP hebben afgerond.

Voorwaarde voor deelname is dat de mediatoren/begeleiders de methodiek Mediërend Leren in hun werk hebben geïntegreerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt m.b.t. het type werkterrein en / of de wijze van begeleiding (individueel of groepsniveau).
We hebben gezamenlijk met onze collega’s een stevig netwerk opgezet waar iedereen profijt uit zal halen!

Naar de website van het mediatienetwerk