Geplaatst op

StiBCO en Mediërend Leren®

Het concept ‘Mediërend Leren’ is ondermeer gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. Dr. R. Feuerstein (1921-2014) en de concepten en methodes van Professoren Klein, Tzuriel, Haywood, Cuvelier en Greenberg die dit gedachtegoed op andere terreinen verder hebben ontwikkeld en uitgewerkt.

Ook maken we gebruik van de inzichten en methodieken van de professoren Laevers, Stevens, Greenspan, Erikson, Cuvelier, Maslow, Piaget, Galperin en in het bijzonder Vygotsky en zijn Zone van de Naaste ontwikkeling, omdat zij op de Nederlandse zorg, onderwijs en opvoedingsondersteuning zoveel invloed hebben gehad.

Op deze pagina’s vindt u achtergrondinformatie over de theorie en methodiek van Mediërend Leren. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt ons een e-mail sturen.

Hieronder vindt u de pedagogische driehoek van Mediërend Leren en geeft in het kort aan, aan welke onderwerpen wij aandacht besteden in onze begeleiding, trainingen en cursussen.