Activiteiten

Gebaseerd m.b.t. de positieve ontwikkelingspsychologie op de methodes en theorieën van Prof. Dr. Reuven Feuerstein, Prof. Dr. Pnina Klein, Prof Dr. Carl Haywood, Prof. Dr. David Tzuriel en Dr. Carol Lidz.
Met betrekking tot het Nederlands onderwijs, zorg en opvoedingsondersteuning op de volgende hoogleraren: Luc Stevens, Ferre Laevers, Cathy Greenberg, Pjotr Gal’perin, Abraham Maslow, Jean Piaget, Lev Vygotsku, Ferdinand Cuvelier Erik Erikson en niet te vergeten Stanley Greenspan.

education2Trainingen Mediërend Leren voor professionals:

 • Oriëntatietraining Mediërend Leren
 • Basistraining Mediërend Leren
 • Vervolgtraining Mediërend Leren
 • Mastertraining Mediërend Leren
 • Basistraining MISC
 • Vervolgtraining MISC

Trainingen Instrumenteel VerrijkingsProgramma (IVP):

 • IVP 1
 • IVP 2
 • IVP 3

Trainingen voor ouders/verzorgers:

 • Basiscursus Denkstimulering Thuis
 • Vervolgcursus Denkstimulering Thuis
 • Basis- en vervolgtraing MISC

StiBCO biedt tevens de volgende keuzemodules/studiedagen aan:

 • Hoe werkelijk uit te gaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen?
 • Hoe geven wij als onderwijsorganisatie antwoord op het passend onderwijs?
 • Hoe onze eigen zorgsyndroom aan te vallen?
 • De zelfinstructiemethode van D. Meichenbaum; Werkhouding, taakaanpak en plannen
 • Kijken naar mezelf, waarom zou ik? Evaluatie en (zelf)reflectie
 • De Participatiewet vraagt van ons om te kijken naar de competenties van de medewerker, hoe zie ik die en hoe zet de medewerker deze  actief in op een werkplek?
 • Werken in de Zone van de Naaste Ontwikkeling ( Vygotsky) , hoe doe je dat, want de ontwikkeling vraagt erom?  
 • Specifieke aandacht besteden aan de kwalitatieve, liefvolle interactie
 • Handelingsgericht werken hoe dit werkelijk vraaggericht in te vullen?
 • Transfer en transcendentie, overstijgen van het schoolse naar de toepassing in de maatschappij
 • Peermediatie, om kinderen actief bij de begeleiding en ondersteuning te betrekken
 • Het zelfstandig denken en ontwikkelen op gang brengen en houden m.b.v. cognitieve functies
 • Cognitieve functies en de betekenis voor het rekenen van het jonge kind
 • Cognitieve functies en de taalontwikkeling van het jonge kind
 • Pubers, hoe het leren op gang houden en de persoonlijke ontwikkeling te verstevigen?
 • De kwaliteit van de interactie op basis van de Bejegening en Axenroos van Cuvelier
 • Gesprekstechnieken gekoppeld aan mediërend begeleiden
 • Mediërend Leren en het efficiënt voeren van coachingsgesprekken/ begeleidingsgesprekken
 • Het analyseren van onze ontwikkelingsmaterialen en –activiteiten
 • Denkspellen, de ontwikkeling stimuleren mbv spel en spelen
 • Mediërend Leren en spelontwikkeling, hoe het kind/de leerling laten ontwikkelen m.b.v. spel
 • Mediërend Leren t.b.v. kinderen/leerlingen met ongewenst/negatief gedrag
 • Begeleiding van ‘hoogbegaafden m.b.v. Mediërend Leren
 • Mediërend Begeleiden van mensen binnen de verstandelijke beperkten zorg

De stichting heeft als basis de volgende methodieken:

Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers en More Intelligent and Sensitive Child (MISC), ontwikkeld door Prof. Pnina Klein. MISC onderscheidt zich van andere interventies doordat er expliciet uit gegaan wordt van de bestaande alledaagse ervaringen en de omgeving van het kind. Het sluit daarbij aan op de persoonlijke doelen van de opvoeder.

Dynamic Assessment, ontwikkeld door Prof. David Tzuriel. Bij deze dynamische test is de testafnemer expliciet onderdeel van de test omdat hij samen met het kind op zoek gaat naar wat het al kan en naar de mogelijkheden die het kind samen met hem kan (gaan) ontwikkelen.

Bright Start of Cognitive Curriculum for Young Children (CCYC), ontwikkeld door Carl Haywood, Penelope Brooks en Susan Burns. Bright Start is een interventieprogramma bestemd voor jonge kinderen van 3 tot 6 jaar, die vanwege allerlei omgevingsfactoren of aangeboren handicaps een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Het Instrumenteel Verrijkings Programma (I.V.P.), ontwikkeld door Prof. Reuven Feuerstein. Het I.V.P. is een cognitief trainingsprogramma gericht op het bevorderen van het leervermogen via een geïntegreerde training van leer- en denkvaardigheden.

Het Learning Potential Assessment Device (L.P.A.D.), ontwikkeld door Prof. Jacov Rand en Reuven Feuerstein. Het L.P.A.D. is een dynamische testprocedure ten behoeve van het vaststellen van het leerpotentieel en het identificeren van de factoren die het denkproces beïnvloeden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com