Geplaatst op

Professionals

De Stichting StiBCO is in december 1988 opgericht met als doelstelling: “De stichting heeft als doelstelling het belangeloos ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders met betrekking tot de cognitieve, sociale, emotionele en affectieve ontwikkeling, onder meer door het bestuderen, ontwikkelen en verspreiden van het concept Mediërend Leren onder volwassenen, waaronder professionals, en alle daarbij behorende inzichten, theorieën en methodieken. De stichting beoogt niet het maken van winst”.

Kenmerkend voor het concept ontwikkelend onderwijs/begeleiding is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën binnen een betekenisvolle en vooral liefdevolle leeromgeving. En de daaraan verbonden sociaal emotionele processen.
De uitdaging die wij aan moeten gaan, willen we kinderen/jongeren ontwikkelen voor hun toekomstige functioneren in de maatschappij of willen wij ons beperken tot het leren?

Voor een actueel overzicht van de trainingen kunt u terecht op onze trainingspagina.

Voor meer informatie over StiBCO, het concept Mediërend Leren en de theorieën waarop wij ons baseren kunt u terecht bij het onderdeel Mediërend Leren.

Hieronder de vliegwielen van de training die op elkaar inspelen. In de training staat zeer zeker ook (zelf)reflectie centraal. Niet door er over te schrijven, maar door het met anderen er over te hebben en er naar te handelen!