Geplaatst op

StiBCO programma’s

De programma’s die StiBCO uitdraagt, baseren zich mede op de door Prof. dr. Reuven Feuerstein ontwikkelde theorie van de Structurele Cognitieve Modificatie (SCM) en zijn theorie van de Gemedieerde Leerervaring (MLE). SCM gaat er vanuit dat de cognitieve, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind te stimuleren is door tussenkomst van de opvoeder*, die het kind** door middel van een dialoog denkvaardigheden aanbiedt, waardoor het kind effectiever en zelfstandiger leert te denken. MLE verwijst naar een interactiestijl waarbij de opvoeder op basis van relatie en contact de wereld voor het kind vertaald, waardoor het leren zich niet beperkt tot kennis en vaardigheden, maar het gereedschap geeft om in de huidige maatschappij (zo zelfstandig mogelijk) te functioneren. Dus samen komen tot de werkelijke langdurige en blijvende ontwikkeling.

* docent, begeleider, therapeut etc.
** leerling, cliënt, medewerker etc.

Voor de verdieping van SCM en MLE op deze link klikken.

We baseren ons bij Mediërend Leren op de volgende ontwikkelingspsychologen en pedagogen: