Geplaatst op

Feuersteins gedachtegoed

Feuersteins gedachtegoed en de vertaling naar het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de opvoeding

Mediërend Leren/Activerende Interactie

Het onderwijs, de zorg, de opvoeding hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt: Participatiewet, Opbrengstgericht werken, Oplossingsgericht werken, (weer) samen naar school, samengaan van kleine schoolgemeenschappen naar grote ‘onderwijsfabrieken’, invoering van het Passend Onderwijs, de transitie Jeugdzorg, en maatschappelijke ontwikkelingen die het klaslokaal binnenkomen zoals de multiculturele samenleving en technologische innovaties. Door deze ontwikkelingen wordt de vraag voor zorginstellingen, arbeidsvoorzieningen, scholen, hun leerkrachten en de ouders hoe zij zich ten opzichte van deze ontwikkelingen verhouden, belangrijker. Steeds meer zoekt men vanuit het werkveld naar een visie: vanuit welke houding, intenties, uitgangspunten richten wij onze school/instelling in en gaan wij de dialoog aan met onze kinderen/jeugd? Een goed praktisch uitgewerkte visie geeft zowel de de instelling, het bedrijf, de school als de mensen die er werken en heen gaan een omlijnd handelingskader waarmee zij de veranderingen en ontwikkelingen als nieuwe kansen kunnen gaan zien.

Activerende didactiek met zijn activerende interactie betreft zo’n visie. Het is gebaseerd op de ideeën van Prof. Reuven Feuerstein en de mensen die zijn ideeën verder hebben uitgewerkt (zoals Pnina Klein, Kathy Greenberg, David Tzuriel en Carl Haywood), Het gedachtegoed biedt praktische handvatten voor het omgaan met de huidige ontwikkelingen. Dit heeft bij StiBCO geleid tot het ontwikkelen van het concept Mediërend Leren en de omgekeerde piramide van de cognitieve functies.

Het belangrijkste uitgangspunt van Feuerstein e.a. is hun overtuiging dat elke mens veranderbaar is en in staat is om zijn denkvermogen te versterken om zo een autonomer, zelfstandiger mens te worden. De leerkracht (of ouder, begeleider, jobcoach etc.) speelt hierin een cruciale rol. Hij is degene die via doelgerichte, activerende interactie de leerling helpt zijn denkvermogen te vergroten. Ook de omgeving moet volgens Feuerstein e.a. ondersteunend zijn aan het inbedden van de veranderingen en dus aan het in stand houden van de ontwikkeling. We spreken dan over een modificerende omgeving.