Geplaatst op

Links en Literatuur

Mediërend leren, MISC en de methode Feuerstein worden op heel veel websites uitgelegd, als theorie gebruikt of op andere wijze op de website geplaatst. Wij hebben een beperkte keuze gemaakt en ook een onderverdeling gemaakt. Klik door naar links en u kunt zelf keuzes maken. Voor nog meer informatie gebruik u dan een zoekmachine.

Literatuur

LITERATUUR
Een keuze van verschillende (wetenschappelijke) boeken over de methode van Feuerstein, maar ook van de professoren Klein, Haywood, Tzuriel ea. vindt u terug in deze literatuurlijst.Daarnaast zijn er zoveel mogelijk Nederlandstalige boeken opgenomen die gaan over Mediërend Leren, IVP of aanverwante onderwerpen. Sommige van de boeken zijn ook bij StiBCO te bestellen en die zijn blauw gekleurd. Ook zijn er een beperkt aantal artikelen uit tijdschriften in de lijst opgenomen. Klik door naar literatuur en u  komt in de literatuurlijst.

Netwerk van mediatoren tbv de individuele begeleiding

Het MISC concept van Professor Pnina Klein
MISC

Dynamic Assessment
De algemene website over Dynamic Assessment
The International Association for Cognitive Education and Psychology.
The Basic Concepts Programme.
HOTS: Higher Order Thinking Skills.
KeyToLearning.com.
Peer Assisted Learning Strategies .
International Renewal Institute.
Dynamic Assessment.
The Center for Cognitive-developmental Assessment and Remediation.
The International Center for Mediated Learning.
The Southeastern Center for the Enhancement of Learning.

Personen die individueel begeleiden:
Zie hiervoor: Netwerk van mediatoren tbv de individuele begeleiding

Scholen/begeleidingsinstellingen:
Ce.S.M.O.O. (België)
De Korenaar
De Kroevendonk
De Vuursteen
EduzonFeuerstein KenniscentrumFeuerstein Centrum Nederland
Guus Kieft schoolKindcentrum TheresiaSites waar Mediërend Leren of IVP in besproken wordt:fragiele X
Hoop
Begrensde liefde
De Bakfiets
GBS De Zaaier
Israel ambassade
Vygotsky:
Vygotsky
The Vygotsky project
Vygotsky Resources
Vygotsky and Social Cognition
Lev Vygotsky
Socio-Cultural Theory 

Grote denkers over onderwijs en opvoeders die op enige wijze een relatie hebben met Mediërend Leren
Anton Došen 
Abraham Maslow
Burhus Skinner
Carel Fredrik van Parreren
Erik Erikson
Ferre Laevers
Jean Piaget
Jean-Jacques Rousseau
Jan Dirk van der Ploeg
Luc Stevens
Lev Semjonovitsj Vygotsky
Maria Montessori
Piotr Jakowlewicz Galperin
Reuven Feuerstein
Sigmund Freud
Stanley Greenspan
Urie Bronfenbrenner

Instrumenteel Verrijkings Programma:
ICELP Feuersteincentrum Israël
Prof. Dr. David Tzuriël
The International Association for Cognitive Education and Psychology
Instrumental Enrichment (IE) and Mediated Learning
Feuerstein Centrum Nederland
Newhorizons
Mindladder
Mediating Learning for Young Gifted Children
Instrumental Enrichment / Mediated Learning Experience
Das Memory-Konzept 
Universiteit Antwerpen
Kennisnet

De sites van onderstaande samenwerkende instituten bevelen wij van harte bij u aan: 
Eduzon
VF consult
Netwerk van mediatoren t.b.v. de individuele begeleiding
Onze kinderen zijn de toekomst!

Opleidingsinfo

Literatuur

Literatuur

 • D. van Aalsvoort, Leerpotentieel bij kinderen van 2 tot 7 jaar met onvoldoende leergedrag, Isbn 90-9007-481-3 (1994)
 • A.F. Ashman, R.N.F. Conway, An introduction to cognitive education, theory and applicationsRoutledga, London (1997), isbn: 90-33434139-x 
 • M. Ben Hur, On Feuerstein’s Instrumental EnrichmentSkylight Training and publishing inc. Arlington Heights, isbn: 0-932935-76-1
 • E. Bolhuis/H. Hoorn/T. Veldhuis, Kennis als Gereedschap/Activerend Leren, Garant ISBN 90-441-1313-5 (2002)
 • M. Cole, V.John-Steiner, S. Scribner, E. Souberman, L.S. Vygotsky, mind in society, The delevmont of higher psycholigcal Processes, Harvard university press, isbn0-674-57628-4 (1978)
 • J.P. Das, J.A. Naglieri, J.R. Kirby, Assessment of cognitive processes, The PASS theory of intelligence, Longwood division, Isbn 0-205-14164-1 (1993)
 • E. van Doorn. Kennismaking met het IVP. StiBCO (1994).
 • E. van Doorn. Structurele Cognitieve Modificatie. StiBCO (1993).
 • E. van Doorn en I. Hendriks-Zantinge. De omgekeerde piramide van de cognitieve functies. StiBCO (1999)
 • E. van Doorn en I. Hendriks-Zantinge. Mediërend leren; een specifieke vorm van interactie tussen de leerkracht en de leerling. StiBCO (2000).
 • E. van Doorn en H. Jacobs. De pedagogische driehoek van het mediërend leren. StiBCO (1994).
 • E. van Doorn, StiBCO, Reader Mediërend Leren (1996)
 • E. van Doorn, P. van Dijk, Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties, Nelissen, Isbn 90-244-1667-1 (2004)
 • E. van Doorn, A. Janssens, Groeien doe je samen, Lannoo, Isbn 978-90-209-3150-10 (2012)
 • E. van Doorn, Praktische gids over coachingsvaardigheden vanuit een Individuele Vraaggerichte Benadering, SBCM arbeidsontwikkeling A&O fonds Sociale Werkvoorziening (2013)
 • E. van Doorn, F. van Loo, Basisboek Mediërend Leren, Boom, Isbn 978-946-1053-138 (2013)
 • E. van Doorn, F. van Loo, Zet in op de ontwikkeling van de cognitieve functies! 7 aanraders, Instondo, isbn 978-946-3170-512 (2017)
 • 24 succesvolle methoden. Doorn van, E., Van Loo, F., Mediërend Leren hoofdstuk 17, (pp 268-279), Amsterdam: Boom, isbn 978.90.8953.148.3
 • R. Feuerstein/P. Klein/A. Tannenbaum, Mediated Learning Experience; theoretical, psychosocial and learning implications, Freund publishing house ltd, London, isbn: 965-294-085-2 (1994)
 • R. Feuerstein/Y. Rand, Don’t accept as I am: helping retarded performers exel. Skylight Training and publishing inc. Arlington Heights, isbn: 1-57517-025-6
 • R. Feuerstein/Y. Rand/M.B. Hoffman, The dynamic assessment of retarded performers. The learning Potential Assessment Device. Theory, Instruments, Techniques, Baltimore (1979)
 • R. Feuerstein, Mediated Learning, Experience in Teaching and Counseling, ICELP, (2001)
 • R. Feuerstein, Instrumental Enrichment (14 instrument for exhancing cognitive growth – from about 10 years on)
 • R. Feuerstein/Y. Rand, Laat me niet zoals ik ben, Lemniscaat Rotterdam, isbn: 90-6069-886-x (1993)
 • R. Feuerstein, Feuerstein’s Theory and Applied Systems: A Reader, The International Centre for Enhancement of Learning Potential, Jerusalem, (2003)
 • R. Feuerstein, D. Tzuriel, H. Haywood, Is intelligence modifiable?, Bruno, isbn 84-216-3298-1 (1998)
 • R. Feuerstein/Y. Rand/ L.H. Falik, The dynamic Assessment of Cognitve Modifiability, The learning propensity assessment device, theory, instruments and techniques, ICELP, isbn 965-90490-0-5 (2002)
 • R. Feuerstein/Y. Rand/ L.H. Falik, Instrumental Enrichment Program, An intervention program for Cognitve Modifiability, ICELP, isbn 965-7387-00-0 (2006)
 • Haywood, H.C. & Tzuriel, D., Interactive Assessment, New York: Springer-Verlag. (1992).
 • C. Haywood/P. Brooks/S. Burns, Bright Start: Cognitive Curriculum for Young Children (3-6 years)Charlesbridge Publishing Watertown (1992)
 • C. Haywood en C. Lidz, Dynamic Assessment in practice, Clinical and educational applications, Cambridge, isbn 978-0-521-61412-2 ( 2007)
 • K.H. Greenberg, Cognet: Cognitive Enrichment Network curriculum for young children (6-9/10 years)Knoxvill (univ. of Tennessee)
 • S.I. Greenspan, S. Wieder, R. Simons, Als uw kind speciale aandacht nodig heeft, Intellectuele en emotionele groei stimuleren, Lifetime, Isbn 90-215-3900-4 (2003)
 • S.I. Greenspan, B.L. Benderly, De ontwikkeling van intelligentie, De groei van intelligentie, moraal en bewustzijn van baby tot volwassene, Uitgeverij contact, Isbn 90-254-2315-9 (1998)
 • M. de Jager/J. Lebeer, Denken kun je lerenSardes, Utrecht (1995)
 • A. Janssens, Wat vraag ik aan mijn kind?7 denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en ouders, Acco, isbn 978-90-334-6616-8 (2007)
 • A. Janssens, Ontwikkeling StimulerenWerkboek voor ouders en opvoeders, Acco Amersfoort Isbn 90-334-4139-x (1999)
 • A. Janssens, Samen denken in BeroepEen trainingsprogramma voor VMBO en beroepsopleidingen, Acco, isbn 9-334-5149-2 (2003)
 • A. Janssens, Wat vraag ik aan mijn kind?, 7 denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en ouders, Acco, isbn 978-90-334-6616-8 (2007)
 • A. Janssens, P. Sackx, Kleine kinderen helpen groot worden, Eerste handleiding voor ouders en opvoeders, Gezin en Handicap, CeSMOO bvba, (2008)
 • P.S. Klein, MISC, Early intervention, cross-cultural experiences with a mediational approach (0-5 years), Garland publ. Inc. New York isbn: 0-8153-1244-x (1996 )
 • P. Klein/A. Tannenbaum, To be young and gifted,Ablex Publishing Corporation Norwood, New Jersey, isbn: 0-89391-956-x
 • A. Kozulin, Vygotsky’s psychology, A biography of ideas, Harvester wheatsheaf, Isbn 0-7450-0852-6 (1990)
 • A. Kozulin, Y. Rand, Experience of Mediated :Learning, impact of Feuerstein’s Theory in Education and Psychology, Pergamon, isbn 0-08-043647-1 (2000)
 • J. Lebeer, Bouwen aan leren leren: Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of leerstoornissen, Acco Amersfoort, Isbn 90-334-5069-0 (2003)
 • C.S. Lidz, Dynamic assessment (An interactional approach to evaluating learning potential), The Guilford press, Isbn 0-89862-695-1 (1987)
 • C.S. Lidz, Practitioner’s guide to dynamic assessment, The Guilford press, Isbn 0-89862-363-4 (1991)
 • Manual Woorkteam of the cognitive researche program, Mediated Learning in and out of the classroomSkylight Training and publishing inc. Arlington Heights isbn: 1-57517-059-0
 • M. Ruijters, Feuerstein, denktraining voor iedereen,RVU educatieve omroep, z.p., isbn: 90.5563.007-1 (1996)
 • A. S-H. Seng, L. K-H. Pou, O-S. Tan, Mediated Learning Experience with Children (Applications across contexts), Mc GrawHill, Isbn 0-07-123217-6 (2003)
 • H. Sharron, Channing children’s minds: Feuerstein’s revolution in teaching of intelligence, Souvenir press London isbn: 0-285-65034-3 (1998)
 • M. Skuy/M. Mentis, R. Feuerstein: Bridging learning in and out of the classroom, Skylight Training and publishing inc. Arlington Heights (1999), isbn: 1-57517-114-7
 • I. Steinert, De betekenis van Feuerstein’s gedachtegoed voor het onderwijs: Mediatie als vorm van begeleidend onderwijs en leren in de klas, Samson H. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn (1998)
 • D. Stern, The first relationship (Infant and mother), Harvard university press, Isbn 0-674-30432-2 (1977)
 • R.B. Sternberg, In Search of the Human Mind, publisher Earl McPeek, isbn 0-15-504025-1 (1998)
 • D.Tzuriel, Dynamic Assessment of Young Children, Plenum New York, Isbn 0306-46510-8 (2000)
 • vertaald door R. van der Veer, L.S. Vygotsky, Cultuur en ontwikkeling, Boom Meppel (1996)
 • R. van der Veer, Cultuur en cognitie De theorie van L. Vygotsky, Wolters Noordhof Groningen
 • L. Vygotsky, Thought and language, (newly revised and edited by Alex Kozulin), The MIT press, Isbn 0-262-22029-6 (1986)
 • J. Warnez, Mediërend Agogisch Handelen: Een cognitieve benadering van volwassenen met verstandelijke beperkingen, Acco Leuven, isbn: BN 90 334 4883 1 (2002))
 • A. Zwarteveen, L. Voerman, Werken (aan)leren, Garant, isbn 90-441-1713-0 (2004)

Literatuur waarin Feuerstein of mediërend leren in aangehaald wordt

 • L. Beukema, F. van Kraay, F. van Loo, Ontwikkeling in beeld: Een kwaliteitssysteem voor “trajecten op maat” in de beroepspraktijkvorming, Isbn 90-6224-455-6 (2003)
 • M. Coenen-Hanegraaf, B. Valkenburg, Begeleid Werken, Theorie en methodiek van een individuele, vraaggerichte benadering, Isbn 90-6224-429-7 (1998)
 • M. Coenen-Hanegraaf, B. Valkenburg, L. Vertegaal, Arbeidsparticipatie en emancipatie van mensen met een verstandelijk handicap, Jan van Arkel, isbn 90-6224-393-2 (1997)
 • B. Smit, A. van Gennep, Netwerken van mensen met een verstandelijke handicap, Werken aan sociale relaties: praktijk en theorie, NIZW, isbn 90-5050-719-0 (1999)
 • H. Spies ea, Vraagsturing, De cliënt aan het roer in de sociale zekerheid en zorg, Tijdschrift voor arbeid en participatie, isbn 13888-1558 (2001)

Artikelen m.b.t. mediërend leren en I.V.P.

 • J. Barendse, Verrassend resultaat met probleemkinderen, Inzicht, juni (1993)
 • W. Bos, Mediërend Leren: geloven in veranderbaarheid, Down+up nr. 70
 • W. Bos, Het gaat niet om het doceren, maar om het leren, Stoas, 2004
 • H. Bosch, Niet passief accepteren maar actief ontwikkelen, Down+Up nr 7
 • H. Bosch, Ontwikkelend onderwijs voor kinderen met verstandelijke belemmeringen, een Vygotskiaans perspectief, Down+Up nr 7
 • H. Bosch, Early intervention, mediatie en instrumentele verrijking, een vergelijking, Down+Up nr 7
 • H. Bosch, Cultuuroverdracht binnen het gezinDe rol van ouders in het onderrichten van hun eigen kind, Down+Up nr 43
 • M. Broekema, Gaven de leerkrachten maar les zoals ze denken dat ze lesgeven, een interview met Emiel van DoornVMBO journaal, 2004 19
 • E. van Doorn, H. Jacobs, De pedagogische driehoek van het Mediërend Leren, StiBCO (1994)
 • E. van Doorn, Kennismaken met I.V.P., StiBCO (1994)
 • E. van Doorn, Zie je wat ik doe, ik sta model, Kag-al bulletin (2001)
 • E. van Doorn, I. Hendriks, De omgekeerde piramide van de cognitieve functies, StiBCO, (1999)
 • E. van Doorn, I. Hendriks, Mediërend Leren, een specifieke vorm van interactie tussen de leerkracht en de leerling, StiBCO (2000)
 • E. van Doorn, Vaak weten kinderen zelf heel goed waar hun kwalitieten liggen, HCO (2014)
 • E. van Doorn, Verus magazine juni 2015 op de stelling “Val kinderen net lastig met een zomerschool”. ‘Laat vakanties zijn waarvoor de zijn bedoeld’ (2015)
 • H. Dijk, Leren Leren met FeuersteinContactblad ‘Philadelphia, (1995)
 • C. de Graaff, Focus op kwaliteiten, niet op beperkingen, schooljournaal (2014)
 • G. van Hecke, Interview met Prof. P. Klein, Opvoeding
 • A. Heffels, De ‘wonderdokter’ voor zeer moeilijk lerende kinderen, Margriet, nr 8 (1998)
 • H. van Ingen,[i] Het volle leven van een kleine man, Down en Up 75
 • H. Jacobs, De Wisselwerking tussen kind en omgeving bepaalt de ontwikkeling Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding
 • H. Jacobs, IVP-Feuerstein, opvoedingsondersteuning in de praktijk gebracht, StiBCO (2000)
 • H. Jacobs, IVP-Feuerstein, ontwikkelend onderwijs in theorie en praktijk, StiBCO (2000)
 • H. Jacobs, Instrumenteel Verrijkingsprogramma Feuerstein Ontwikkelend onderwijs in theorie en in praktijkRemedial Teaching december, (1995)
 • H. Jacobs / I. Hendriks-Zantinge, Mediatie, de brandstof voor ontwikkeling, De wereld van het jonge kind, mei (1998)
 • A. Janssens, Kwaliteitsvolle interacties met kleuters, Kind en samenleving België, 2004
 • A.Janssens, Etiketten??? Groeien doe je Samen (2012)
 • M. Jansen, ADHD-er leeft op 5 sporen tegelijk,Interview met ervaringsdeskundige Emiel van Doorn, Deviant nr 45 (2005)
 • Karin, Mijn verhaal als ouder m.b.t. ontwikkeling, EO omropegids
 • R. Kooistra, Als je mijn kwaliteiten niet kent, moet je van mijn gebreken afblijven, Kijk op Bodegraven (2015)
 • M. Kroef, Feuersteins Instrumentele Verrijkingsprogramma, Klik nr 1 (2005)
 • P. Lamoral, Synthese van de theorie van de gemedieerde leerervaring van Reuven Feuerstein Ortho Pedagogica, juni (1988)
 • H. Masui, Elk kind heeft het recht dat iemand in hem gelooft (interview A. Janssens), De Bond
 • Jo Nelissen, Leren denken met Reuven FeuersteinTijdschrift voor onderwijs en opvoeding
 • M. Overmaat, Mediëren: een heel andere manier van lesgeven, Didactief (1994)
 • M. van Oudenallen/ M de Graaf, Pnina Klein: stimuleren met liefde, MISC, Down en Up nr 85
 • I. Pauw, Zoeken naar de mogelijkheden van het kindPhiladelphia plein, juli 1999
 • H. Polman, Pestkop met laag IQ traint nu leraren, Dagblad van het Noorden (2013)
 • M. van Praag, De Feuersteinmethode: een optimistische benadering, Uitleg van de Feuersteinmethodiek, Blad van BVE
 • J. Lebeer, Leren Leren met FeuersteinPersoon en Gemeenschap (1994)
 • Leren kun je leren, Procesmanagment Primair onderwijs (2002)
 • M. Ruiters, Mensen verder leren kijken dan hun neus lang is, Didactief (1994)
 • M. Ruiters, Een onwrikbaar geloof in de veranderbaarheid van mensen, Didactief (1994)
 • Sardes/Smile, Introductie van de Feuerstein methode, Sardes Utrecht (1999)
 • R. Schaap, Instrumenteel Verrijkingsprogramma voor het V.O., Kag-al Bulletin (1-2004)
 • M. Schepers, Zonder relatie geen prestatieVakblad groen onderwijs, maart 2004
 • Q. Spijker, Mediërend Leren volgens de Feuerstein methode, StiBCO (2001)
 • I. Steinert, Opvoeden en onderwijs: overdracht aan jongeren en nieuwkomers, Mabat
 • I. Steinert, Methoden Feuerstein in NederlandProfiel, nr 4 (1993)
 • I. Steinert, Wie een kind wil opvoeden, moet bij zijn grootvader beginnen Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, (1994)
 • I. Steinert, Meeste lesmethode stellen impliciete denkprocessen bekend, Didactief (1994)
 • I. Steinert, De betekenis van Feuerstein’s gedachtegoed voor het onderwijs Samson, Alphen aan den Rijn, (1998)
 • F. Stienen, De basis om te leren is voor iedereen gelijk, Didactief (1994)
 • F. Stienen, Zelfstandig leren met Feuerstein en de Leitexmethode, Profiel (1995)
 • G. Stienstra, Ouder zijn van een kind met VCF syndroom, Nieuwsbrief VCFS 2005
 • S. Ummels, Bewust omgaan met mogelijkhedenRaakpunt 224, 1-2004
 • R. Vink, Denken kun je leren, Klik nr 4 (1994)
 • S. van de Vrede, Ik werd geinspireerd door Emiel van Doorn, Verus magazine (201
 • M. Vriend, Hulp bij achterstand: niet berusten, maar toerusten, Prana
 • M. Vreugdenhil, Zorgsyndroom loslaten, Amersfoort NU, (2004)
 • H. en C. Van Zomeren, Hoera, Rianne heeft het gehaald, Down en Up 74
 • Benadruk kwaliteit in plaats van beperking, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2004
 • Creëer je eigen veiligheid, interview met Emiel van Doorn, Carmel courant, april 2004
 • Waarom staf op school niet werkt, I.V.P. training op zorgcentrum Broekhin, De Limburger, 8 juni 2004