Geplaatst op

Dynamic Assessment (leerpotentieel)

Dynamic Assessment van kinderen en jongeren

Uitgangspunt van Dynamic Assessment
Belangrijk uitgangspunt van dynamische testen is dat de wisselwerking tussen testafnemer en geteste niet geminimaliseerd of gestandaardiseerd wordt. Dit in tegenstelling tot het klassieke wetenschappelijke streven naar objectiviteit. Bij dynamische testen wordt de testafnemer expliciet onderdeel van de test omdat hij samen met het kind op zoek gaat naar wat het al kan en naar de mogelijkheden die het kind samen met hem kan (gaan) ontwikkelen.
Door de interactie met het kind aan te gaan (via de gemedieerde leerervaring) krijgt de testafnemer inzicht in het leerpotentieel van het kind. Het op deze manier afnemen van testen vergt langdurige training omdat naast de gebruikelijke testvaardigheden de testafnemer ook een zeer goede mediator moet zijn.

Dynamic Assessment
Dynamic Assessment (of interactieve diagnostiek) staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin kinderen/jongeren kunnen leren leren, denken en problemen oplossen in kaart brengen. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering kan brengen. Dit is bijzonder relevant t.a.v. actuele thema’s als het nieuwe leren, natuurlijk leren, competentie gericht onderwijs en natuurlijk in het leren ‘leren’ algemeen.

Een foto-impressie van een dynamische test

In tegenstelling tot klassieke intelligentietesten worden tijdens de afname van dynamische testen, hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden.

Dynamic assessment is per definitie een onderwijs- en remediërend gerichte benadering: tijdens het onderzoek wordt – in interactie met het kind of de leerling – gezocht naar de aard van de interventies, die nodig zijn om de cognitieve en sociaal-emotionele problemen die aan de basis liggen van de zwakke prestaties op de test in het bijzonder en de leerproblematiek in het algemeen, te verhelpen. Deze benadering levert informatie op die nuttig en noodzakelijk is voor de remediëring van de leerling.

De belangrijkste ontwikkelaar van Dynamische Testen is de Israëlische Professor Dr. David Tzuriel. Hij heeft in samenwerking met Pnina Klein onder andere de Childern’s Analogical Thinking Modifiability (CATM) test ontwikkeld. Deze test richt zich specifiek op de ontwikkeling van het analoog denken. Andere door hem ontwikkelde testen zijn: de Cognitive Modifiability Battery (CBM): Assessment and Intervention en de Children’s Inferential Thinking Modifiability test (CITM). Al deze testen hebben met elkaar gemeen dat zij inzicht willen geven in het leerpotentieel van kinderen/jongeren op bepaalde cognitieve gebieden.

Verzoek per mail om informatie over Dynamic Assessment