StiBCO organiseerde op zaterdag 6 april 2019 voor de 25e keer een symposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en/of de arbeids- en sociale zekerheidssector.

 

 SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VORMGEVEN 

Het is niet de vraag of je het alleen kan, het antwoord moet zijn:
Samen kunnen we het

medlerenvervolg

 

Logo STIBCO 30jaar 2000px

 

 

 

 

Wat was het thema van het symposium?
Iedereen heeft ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Ongeacht zijn/haar intelligentie of beperking. Belangrijk is dat hij/zij mensen ontmoet die samen met hem/haar het leer- en ontwikkelproces aangaat. Mensen die gebruik maken van een liefdevolle, ontwikkelingsgerichte, wederkerige interactiestijl, en vanuit contact en relatie aansluiten bij zowel iemand zijn/haar kwaliteiten als zijn/haar beperkingen en ondersteuningsbehoeften. 

De begeleider/opvoeder stelt de ontwikkelvraag van het individu centraal, gecombineerd met de vragen en wensen van de maatschappij. Elke bijdrage die een persoon kan leveren aan het verminderen van de werkdruk van zijn/haar begeleider is een bijdrage aan de participatiemaatschappij. Centraal staat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, het ‘aanvallen’ van het zorgsyndroom en de specifieke aandacht voor de aangeleerde hulpeloosheid. Op die manier wordt bereikt dat iedereen zo zelfregulerend mogelijk kan participeren in de maatschappij en op zijn/haar beurt zijn/haar eigen bijdrage aan diezelfde maatschappij kan leveren.

Het concept Mediërend Leren gaat uit van dit principe en geeft leerkrachten, begeleiders, opvoeders en hulpverleners een fris perspectief op het opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Tijdens het symposium staat Mediërend Leren, haar visie op ontwikkeling, en de praktische uitwerking van haar drie pijlers centraal: de cognitieve bouwstenen, de ontwikkelingsgerichte, liefdevolle interactie (mediatie) en denkstimulerende materialen en activiteiten.

Lezing en boekpresentatie
Tijdens de plenaire lezing werd het boek Mediërend Leren van Floor van Loo en Emiel van Doorn gepresenteerd. De auteurs bepleiten dat er oog moet zijn voor het samenspel van talenten, kwaliteiten en gebreken die een individu bezit. Vestig de aandacht niet alleen op de stoornis of het ‘etiket’, maar begeleid het kind, de jongere en/of de (jong)volwassene zo dat hij/zij de ruimte, energie en durf heeft om zich te ontwikkelen. Centraal bij het concept Mediërend Leren is de invulling die de auteurs willen geven aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De vernieuwde uitgave van het boek biedt een update van de tools en handvatten zoals een vernieuwde tool om (spel-)materialen te analyseren ten behoeve van het denkvermogen. Er is ook aandacht voor de cognitieve bouwstenen in relatie tot de executieve functies, metacognitie en de 21-eeuwse vaardigheden.

Wetenschappelijke verantwoording
StiBCO houdt zich ruim 30 jaar bezig met Mediërend Leren. Dit gedachtegoed is door StiBCO ontwikkeld op basis van verscheidene invalshoeken binnen de (positieve) ontwikkelingspsychologie.

Aan de basis van Mediërend Leren staan:

  1. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  2. Lev Vygotsky met zijn concept over de Zone van de Naaste Ontwikkeling;
  3. Prof. Greenspan met zijn sociale, emotionele en affectieve ontwikkelingstheorie;
  4. Prof. Klein met haar liefdevolle interactie met kinderen (mediatie) en haar MISC-concept;
  5. Prof. Tzuriel met zijn dynamische testen gericht op het ontdekken en activeren van de leermogelijkheden;
  6. Prof. Feuerstein met zijn theorie over de structurele cognitieve veranderbaarheid van het brein en zijn theorie over culturele deprivatie.
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com