Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO.
Deze zijn vrij beschikbaar.
Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk, dit vindt u in het menu deelnemers.
Denk svp om de bronvermelding.

Algemeen

Artikelen cognitieve en executieve functies november - december 2020 1.08 MB 49 downloads

Een aantal artikelen m.b.t. de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in...

1. Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies 2.92 MB 7690 downloads

Er is een sterke neiging om niet over leren ‘leren’ (metacognitie) na te denken. Veel...

1. Spelen in relatie tot de cognitieve en executieve functies i.c.m. metacognitie 2.25 MB 4499 downloads

Een aantal voorbeelden van spelen die geoefend kunnen worden om de cognitieve en...

1. Artikel over de relatie cognitieve functies en executieve functies. 3.82 MB 18704 downloads

In dit artikel wordt een relatie gelegd tussen de cognitieve functies en de executieve...

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies mei-juli 2020 1.20 MB 473 downloads

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies mei-juli 2020.Een aantal...

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies januari-mei 2020 1.20 MB 498 downloads

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies januari-mei 2020Een aantal...

Artikel OJ-actueel "Dit passend onderwijs is een slap aftreksel" 1.83 MB 545 downloads

Te gek voor woorden, noemt voormalig basisschoolleerkracht, docent en trainer Emiel...

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies aug-dec 2019 1.20 MB 826 downloads

Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende...

Artikel TIB Soms moet je met zijn tweeen zijn om dingen alleen te kunnen 2.82 MB 1101 downloads

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen! Mediërend Leren...

Leven onze leraren artikel E. van Doorn PO-magazine 2.53 MB 3028 downloads

"Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig", vindt Emiel van Doorn. Maar ze...

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden LBBO BeterBegeleiden 2019 6.79 MB 1642 downloads

Artikel Ontwikkel denkmiddelen en -vaardigheden Vrijwel alle menselijke activiteiten...

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB 6.18 MB 4530 downloads

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen...

Emiel van Doorn over zijn Passie voor Passend Onderwijs 781.36 KB 3157 downloads

Artikel in het dRS magazine. Hierin de passie van Emiel van Doorn voor Passend Onderwijs. ...

De regie ligt al bij het kind; neem die niet over 246.07 KB 3214 downloads

Artikel van Emiel van Doorn tbv Kennisnet Jeugd. De Jeugdwet verwacht van professionals...

Mediërend Leren artikel 1 Praxisbulletin 169.70 KB 4160 downloads

Dit is het eerste deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt...

Mediërend Leren artikel 2 Praxisbulletin 1.54 MB 3737 downloads

Dit is het tweede deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt...

RVU Feuerstein "Denken moet je samen doen" 175.61 KB 4379 downloads

In dit artikel willen we zowel "de man achter het werk" als "het werk achter de man"...

Artikel Medierend_leren PlatformPraktijkOntwikkeling Onderzoek Educative Domein 774.06 KB 1308 downloads

Een artikel mbt Mediërend Leren geplaatst op het Platform PraktijkOntwikkeling in...

Dynamic Assessment / Dynamisch onderzoek 171.06 KB 4409 downloads

Een achtergrond artikel over het leerpotentieel onderzoek (Dynamic Assessment) van...

Column 'Vaak weten kinderen zelf heel goed waar hun kwaliteiten liggen". 1.38 MB 1328 downloads

Artikel in het HCO-nieuws: Column 'Vaak weten kinderen zelf heel goed waar hun kwaliteiten...