Downloads algemeen

Hier vindt u artikelen en publicaties van StiBCO. Deze zijn vrij beschikbaar. Voor cursisten is aanvullend materiaal toegankelijk. De inloggegevens ontvangt na inschrijving* voor een training.

Voor Trainingen of Publicaties en moet u eerst inloggen*.

Trainingen     Publicaties

Downloads algemeen

De hand-out van de workshop Dr. Christine Hessels met als titel: “Fostering reflective…

225.07 KB 301 downloads

Hier vindt u de handout van de workshop van Jolande Bisschop met als onderwerp: Het…

463.13 KB 421 downloads

De presentatie van Dr. Christine Hessles over metacognitie en leren. Fostering reflective…

442.26 KB 292 downloads

Een artikel uit het magazine van ouders&Coo over hoe je kinderen hun denkvaardigheden…

4.76 MB 457 downloads

Koppeling gemaakt door Emiel op basis van zijn onderzoek t.b.v. de cognitieve functies…

257.53 KB 327 downloads

Artikel “Zo kan het ook scholen” Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs….

32.00 KB 322 downloads

Hierbij de brochure StiBCO symposium 8 april 2017. Metacognitie en ontwikkeling….

4.39 MB 504 downloads

Definities deficiënte cognitieve functies (bewerkte versie, t.b.v. gebruik in het…

236.25 KB 546 downloads

Blog van Andreas Jansen. Transformatie omdat de samenleving steeds sneller verandert,…

194.09 KB 458 downloads

Achtergrondinformatie Instrumenteel Verrijkings Programma (I.V.P.) ontwikkeld door…

0.00 KB 532 downloads

Een artikel in Balans van Roos Simbula en Monique Meijer over Leerproblemen? Leer…

751.35 KB 415 downloads

Lange tijd werden we steeds slimmer. Maar nu stabiliseert ons IQ en in sommige hoogopgeleide…

182.02 KB 637 downloads

Artikel mbt de ontwikkeling van cognitieve functies op jonge leeftijd naar het effect…

152.72 KB 590 downloads

Relatie is tussen pijn en cognitieve functies. Eerste aanzet tot pijndiagnostiek…

76.37 KB 270 downloads

Artikelen: Domme vraag, maar wat is IQ eigenlijk? en Misbruik van IQ-scores. …

278.82 KB 630 downloads

Als u dagelijks dertig minuten beweegt, werkt u aan uw geestelijke gezondheid (de…

321.32 KB 420 downloads

In het jaarverslag van Verus een column van Jaap de Vrede dat hij geÏnspireerd is…

488.07 KB 500 downloads

The rise and fall of cognitive skills. Neuroscientists find that different parts…

89.61 KB 472 downloads

Artikel in de lokale krant over de redenen om trainingen Mediërend Leren te verzorgen…

661.21 KB 386 downloads