Geplaatst op

Basistraining MISC

Gebaseerd op het MISC concept van Professor Dr. P. Klein

De wetenschap is zich steeds meer bewust van het grote belang van de interactie die een opvoeder/leerkracht heeft met een kind/leerling. Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap leveren onomstotelijke bewijzen hiervoor. De goede boodschap is dat het binnen ieders mogelijkheden ligt om zijn interactievaardigheden met MISC op een kwalitatief hoger plan te brengen.

Voor de inhoud van deze MISC training wordt er geput uit de wetenschappelijke theorieën van S. Greenspan, Maslow, Laevers, maar vooral van Prof. Pnina Klein die in haar MISC-concept gebruik maakt van de meest recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het belang van de relatie voor de ontwikkeling van het kind/de jongere.

Basistraining MISC voor professionals

Basistraining MISC voor ouders

De training beoogt de kwaliteit van de interactie van de cursist te verhogen: het bewust worden, herkennen, kunnen benoemen en begrijpen van de kenmerken van een speciale kwaliteitsvolle interactiestijl, zodat deze doelgericht toegepast kunnen worden in interacties met kinderen (van 0 tot en met 21 jaar en eventueel ouder).

Hierdoor kan de communicatie met en de begeleiding van kinderen op een hoger niveau plaatsvinden. In deze training worden de interactiecriteria, zoals geformuleerd door Prof. Pnina Klein in haar MISC-concept, verduidelijkt en praktisch geoefend.

De nadruk ligt erop om vanuit liefde en betrokkenheid het contact en de wederkerige relatie met het kind tot stand te brengen. Met deze speciale interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden. Speciale aandachtspunten tijdens de training:

Het krijgen tools om stil te staan bij de relatie die we met de kinderen/leerlingen aangaan.
Het vergroten van het inzicht in de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie.
Het ontwikkelen van de kennis en inzicht geven in het belang van een kwaliteitsvolle interactie met kinderen/leerlingen voor de ontwikkeling van hun hersenen.