Theresia Eindhoven module 1

Bestanden voor de trainingen Theresia Eindhoven Mediërend Leren module 1

  • Versie
  • 3 Aantal maal gedownload
  • 14.16 MB Bestandsgrootte
  • 24 Aantal bestanden

Download alle bestanden:

Afzonderlijke bestanden

Bestand
Gemediëerde leerervaringen lesvoorbereiding en didactische suggesties handout.pdf
Voorbereiding opdrachten vergelijken.pdf
Cognitieve functies. Emiel van Doorn-bao-kc.pdf
Reflectiemodel.pdf
Beknopt handelingsplan iop client kind leerling.pdf
Voorbereiding interventie ML.pdf
Lesvoorbereiding interventie ML, leeg formulier.doc
Kennismaking met het ivp. EVD-HJ.pdf
Programma ML1 2019 tbv cursisten.pdf
Cognitieve functies in relatie tot executieve functies. Emiel van Doorn-Stibco.pdf
Mediërend-leren. Stibco praxis art. 2.pdf
Mediërend-leren. Stibco praxis art. 1.pdf
Artikel mediërend leren. Platform praktijkontwikkeling onderzoek educative domein.pdf
Blog: De regie ligt al bij het kind, neem die niet over. Emiel van Doorn-stibco, ned jeugd instituut.pdf
Action planning persoonlijk leerplan.doc
Persoonlijke evaluatie en reflectie van de training mediërend leren.pdf
Reflectie op de video-observatie van de gemediëerde leerervaring.pdf
Feuersteins gedachtegoed en mediërend leren. Stibco.pdf
Cognitiev kaart, leeg.pdf
Cognitieve kaart, leeg tbv analyse van materiaal spel leerstof.pdf
Cognitieve kaart, schema ingevuld hulpmiddel.pdf
Transcript voorbeeld layout.pdf
Hulpmiddel transcript module 1.docx
Mediëren van cognitieve functies, tib2.pdf