Geplaatst op

Vijf vragen over de oudertraining Denkstimulering Thuis

Wat heeft Denkstimulering ouders te bieden?

Henk Dijk, voorzitter StiBCO, en coördinator oudertrainingen:
Eén van de hoogleraren waarop wij baseren is Prof. Reuven Feuerstein. Professor Feuerstein biedt ouders een perspectief door te stellen dat ieder kind, ongeacht zijn of haar ontwikkelings-achterstand altijd op een hoger niveau van functioneren kan worden gebracht. Ontwikkeling ziet Feuerstein niet als een spontaan proces, hij stelt dat voor optimale ontwikkeling passende begeleiding nodig is. Feuerstein benadrukt dat juist ouders bij uitstek geschikt zijn deze begeleiding te geven. Zo ontwikkelde hij een methode waarbij hij de opvoeders ondersteunt bij het vorm geven van deze begeleiding. Ouders kunnen door deel te nemen aan de oudertraining in de gelegenheid gesteld worden zich te bekwamen in de methode om deze vervolgens binnen de thuissituatie toe te passen.

Hoe oud moet mijn kind zijn voordat ik als ouder met de oudertraining Denkstimulering Thuis kan beginnen?

Ineke Hendriks, docent Denkstimulering Thuis:
Begin zo vroeg mogelijk, juist wanneer het kind nog heel jong is, kun je al heel veel bereiken. Reeds in de pre-verbale fase (wanneer het kind nog niet kan praten) kun je als ouder bij allerlei dagelijkse activiteiten en tijdens het spelen met je kind een basis leggen voor de toekomst. Door te spelen leert het kind succes ervaren, betekenis te verlenen aan voorwerpen en woorden, door al die gezamenlijke activiteiten ervaart het kind dat het van de ouders heel veel steun mag verwachten. Tijdens de oudertraining wordt veel aandacht besteed aan het bewust leren omgaan met op ontwikkeling gericht speel-leermateriaal.

Werkbladen zijn dus minder geschikt om met hele jonge kinderen te werken?

Ineke Hendriks:
Klopt, hele jonge kinderen leren het meest van het spelen met concreet materiaal, waarbij ze samen met de ouders allerlei zinvolle ervaringen opdoen. Toch kunnen de werkbladen ouders inspireren en helpen met het spelen met hun kind. Zo ervaren we op de cursus dat ouders van hele jonge kinderen de voorbeelden van werkbladen gebruiken. Door zelf ervaring op te doen met het werken met werkbladen doe je ideeën op om de ontwikkeling van je kind verder te stimuleren.

Hoe lang duurt een oudertraining eigenlijk en wat kost de cursus?

Emiel van Doorn, trainer StiBCO:
De huidige basistraining bestaat uit een basiscursus van 6 zaterdagen en twee vervolgcursussen van ieder 5 zaterdagen. StiBCO tracht fondsen te werven om zodoende de cursus deels te laten financieren door subsidiegevers en de cursusprijs voor ouders zo laag mogelijk te houden.

Op de school van mijn kind zijn nog maar weinig leerkrachten op de hoogte van het concept Mediërend Leren.Wat kan ik als ouder daaraan doen?
Emiel van Doorn:
Het is inderdaad een feit dat er nog veel leerkrachten niet op de hoogte zijn, maar deze situatie verandert snel. Ieder jaar nemen ruim tweehonderd leerkrachten en docenten deel aan Mediërend Leren trainingen. Ook opleidingscentra voor leerkrachten (PABO’s) tonen in toenemende mate belangstelling voor Mediërend Leren, zeker in het kader van Passend Onderwijs. Als ouder kun je leerkrachten wijzen op die activiteiten van StiBCO. Zo heeft StiBCO speciaal voor het onderwijs een uitgebreide folder gemaakt met daarin achtergrondinformatie over de Mediërend Leren-methode.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt ons een e-mail sturen.