Geplaatst op

Trainingen Mediërend Leren®

Ontwikkelend onderwijs/cliëntgerichte begeleiding en cognitieve training

StiBCO organiseert regelmatig trainingen ‘Mediërend Leren’. In deze trainingen willen wij belangstellenden kennis laten maken met de kracht van positieve ontwikkelingspsychologie als praktisch antwoord op de vele uitdagingen die we tegenwoordig met kinderen en jongeren kunnen ervaren. We baseren ons daarbij op de visie en de materialen die ontwikkeld zijn door Prof. Reuven Feuerstein, Prof. Carl Haywood, Prof. Pnina Klein, Prof. David Tzuriel and Dr. Carol Lidz e.a., ten behoeve van de ontwikkeling van leer- en denkvaardigheden en interactiestijlen.

Tijdens onze trainingen wordt ingegaan op de wijze waarop het onderwijs/de zorg vorm en inhoud kan geven aan de stimulering van denkvaardigheden (cognitieve functies) en de verbetering van de kwaliteit van interactie. Dit gebeurt met name door het uitvoerig bespreken van een aantal concepten, waaronder MISC (liefdevolle interactie) en mediatie en deze concepten om te zetten in praktisch handelen. Daarnaast besteden we aandacht aan de denktrainingsprogramma’s, zoals Bright Start en het Instrumenteel verrijkingsprogramma om te ervaren in hoeverre we onze eigen cognitieve functies hebben ontwikkeld.
Speciale aandacht is er voor de wijze waarop wij instructies geven en hoe de jongere/het kind die instructies ontvangt. Ook investeren we veel tijd aan het laten aansluiten van de cognitieve eisen van de taak/opdracht bij de cognitieve en sociale emotionele mogelijkheden van de kinderen/jongeren.
Verder wordt er ook expliciet gekeken naar diverse ondersteunings- en remediëringsprogramma’s die in Nederland gebruikt worden en komt aan de orde hoe we deze programma’s meer vanuit de positieve ontwikkelingspsychologie handen en voeten kunnen geven.

Het Mediërend Leren is, omdat het over de manier van interactie gaat en het vinden van de zone van de naaste ontwikkeling, uitermate geschikt om te combineren met het adaptief onderwijs, competentiegericht onderwijs, passend onderwijs, handelingsgericht werken, vraaggestuurd begeleiden, cliënt centraal etc.. Dit, omdat Mediërend Leren als interactiestijl leeg is en gevuld wordt door de methode/aanpak waarvoor de instellingen/scholen kiezen.

Voor de achtergrond en meer over het concept Mediërend Leren kunt u terecht bij het onderdeel aansluiten bij kwaliteiten.