Cognitieve en executieve functies artikelen mei-juli 2020

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies mei-juli 2020.Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende tijdschriften. (artikelen die een acquisitie inhoud of wervingsactiviteit hebben zijn niet opgenomen).

Cognitieve en executieve functies artikelen januari-mei 2020

Artikelen tijdschriften cognitieve en executieve functies januari-mei 2020Een aantal artikelen mbt de cognitieve en executieve functies gepubliceerd in verschillende tijdschriften. (artikelen die een acquisitie inhoud of wervingsactiviteit hebben zijn niet opgenomen).

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze[…]Lees verder