Mediërend Leren artikel 1 Praxisbulletin

Dit is het eerste deel van 2 artikelen in het Praxisbulletin waarin ingegaan wordt op de inhoud en achtergronden van Mediërend Leren. Het tweede deel gaat over de praktische toepassing van Mediërend Leren.

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Krijg grip op je toekomst door je eigen manier van leren ‘leren’ te ontwikkelen.
Metacognitie is een belangrijke vaardigheid voor succesvol leren. Het stelt je in staat om efficiënter te leren door je bewust te zijn van je eigen leerstijl, wijze van kennis eigen maken, leerstrategieën, sterke en zwakke cognitieve en executieve functies. Personen die hun metacognitieve kennis en vaardigheden gebruiken, maken opdrachten vaak beter, presteren op de toetsen meestal beter, werken en leren efficiënter. Door metacognitieve reflectie en het kennen van de eigen metacognitieve overtuigingen heeft men veel meer inzicht in zichzelf en wat het betekent om samen te werken met medeleerlingen, discussie te voeren en als mens samen met anderen de maatschappij vorm te geven

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze[…]Lees verder