Geplaatst op

Symposium 6 april 2019

SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VORMGEVEN

zaterdag 6 april 2019

Wat is het thema van het symposium?
Vestig de aandacht niet op de stoornis of het ‘etiket’, maar begeleid het kind, de jongere en/of de (jong)volwassene zo dat hij/zij de ruimte, energie en durf heeft om zich te ontwikkelen. Centraal bij het concept Mediërend Leren zijn de talenten, kwaliteiten en beperking van de mens en de invulling die het wil geven aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het symposium is bedoeld voor ouders/verzorgers en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- en de sociale zekerheidssector.

Het is niet de vraag of je het alleen kan, het antwoord moet zijn: ‘Samen kunnen we het’