Posted on

Symposium 2020

StiBCO organiseert op zaterdag 4 april 2020 een symposium voor ouders / verzorgers en professionals in het onderwijs en de zorg.

Leerpotentieelonderzoek
“Wat kan het kind/de leerling eigenlijk?”

Wat de opvoeder en het kind samen zo graag willen weten om te kunnen ontwikkelen

Wat is het thema van het symposium?
Als ouder, leerkracht en / of begeleider bent u voortdurend op zoek naar de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van uw kinderen / cliënten. Hoe handelingsgericht het onderzoektraject ook verloopt, regelmatig blijft het zoeken naar (nog) meer inzicht in de stagnaties van het denkproces van het kind en concrete aansluitingsmogelijkheden om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling.

Tijdens het symposium willen we u kennis laten maken met de mogelijkheden die leerpotentieelonderzoek ons en onze kinderen / cliënten in dit kader kan bieden. Leerpotentieelonderzoek staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin kinderen kunnen leren-leren, leren denken en leren problemen oplossen, in kaart brengen. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering kan brengen. Dit is bijzonder relevant t.a.v. actuele thema’s als het inclusief onderwijs, de participatie wet, passend onderwijs en natuurlijk in het leren ‘leren’ algemeen. In tegenstelling tot klassieke intelligentietesten worden tijdens de afname van dynamische testen, hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden.
Leerpotentieelonderzoek is per definitie een onderwijs- en remediërend gerichte benadering: tijdens het onderzoek wordt – in interactie met het kind – gezocht naar de aard van de interventies die nodig zijn om de cognitieve en sociale en emotionele problemen die aan de basis liggen van de zwakke prestaties op de test in het bijzonder en de leerproblematiek in het algemeen te verhelpen. Deze benadering levert informatie op die nuttig en noodzakelijk is voor de remediëring van de jongere/het kind.

Hoe ziet het symposium eruit?
U volgt tijdens het symposium een plenaire lezing (voor zowel ouders als professionals) en daarna twee workshops toegespitst op uw doelgroep van ouder of professional. Informatie volgt hierover.

Programma symposium “Leerpotentieelonderzoek: Wat kan mijn kind eigenlijk?”

Zaterdag 4 april 2020 in het Evertshuis te Bodegraven:
09.30 – 10.00 Koffie en binnenkomst
10.00 – 11.15 Lezing door professor Dr. Wilma Resink
11.15 – 11.30 Koffiepauze
11.30 – 12.45 Workshop I
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Workshop II
14.45 – 15.00 Afsluiting met attentie

Lezing door professor Dr. Wilma Resink
In haar lezing zal Professor Resink een aantal thema’s rondom leerpotentieelonderzoek bespreken:
Wat is leerpotentieelonderzoek?
Waarin verschilt het van de meer reguliere testen, zoals de IQ test?
Wat is de toepasbaarheid van een leerpotentieelonderzoek?
Verschillende soorten leerpotentieelonderzoek

Centraal staat de meerwaarde van een leerpotentieelonderzoek m.b.t. het doen van concrete aanbevelingen voor de dagdagelijkse praktijk die zowel op leer- als gedragsgebied ingezet kunnen worden. Deze aanbevelingen worden geformuleerd binnen de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky) van het kind, waardoor ze zowel toepasbaar als haalbaar zijn.
Zij zal haar verhaal ondersteunen met vele praktijkvoorbeelden, inclusief diverse videobeelden.