Webinar (Volgehouden) aandacht

 20,00

De Stichting StiBCO organiseert op zaterdag 18 september een webinar voor ouders en professionals. Tijdens deze webinar van twee uur wordt er invulling gegeven aan metacognitie en dat het veel meer is dan leren ‘leren’ of kritisch denken en de executieve functie ‘metacognitie’ zoals het in het onderwijs en in trainingen wordt uitgelegd.

Beschrijving

Metacognitie vertoont een veel sterkere samenhang met leren dan IQ of intelligentie

Er is een sterke neiging om niet over leren ‘denken’ (metacognitie) na te denken.
Veel leerkrachten, begeleiders en opvoeders vinden leren iets vanzelfsprekends en gaan er automatisch van uit dat iedereen op dezelfde manier leert. Het niet effectief en efficiënt leren wordt toegeschreven aan een gebrek aan competentie, motivatie en/of ongewenst gedrag, en niet zozeer aan een falend (meta)cognitief leerproces.
Het is noodzakelijk kinderen en jongeren te ‘onderwijzen in’ en te begeleiden bij het ontwikkelen van cognitieve en executieve functies, én daarbij vooral expliciet aandacht te besteden aan metacognitie.

De webinar wordt verzorgd door Emiel van Doorn, ontwikkelaar van het concept Mediërend leren. Zijn levensmotto: “Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan van zijn gebreken af“. Hij heeft zich de laatste 33 jaar verdiept in de ontwikkeling van mensen, hij heeft zich daarbij gericht op cognitieve, executieve functies en de betekenis daarvan voor metacognitie.

Deze webinar is op zaterdag 18 september van 09:30 tot 11:30 uur en kost € 20,00.
Deze webinar wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.