Vervolgtraining MISC (groeien doe je samen) Prof. P. Klein

 445,00

In de training worden de interactiecriteria, zoals geformuleerd door Prof. Pnina Klein in haar MISC-concept, verduidelijkt, verdiept en praktisch geoefend. De nadruk ligt erop om vanuit liefde en betrokkenheid het contact en de wederkerige relatie met het kind tot stand te brengen. Met deze speciale interactiestijl kunnen kinderen vele denk-/ontwikkelingsstappen verder geholpen worden. Verder zal er expliciet aandacht besteed worden aan de zone van de naaste ontwikkeling en vooral de vorm waarop de wederkerigheid van de kinderen door de cursist beantwoord wordt. Tevens zal stevig de nadruk gelegd worden op de mediatiecriteria van MISC en vooral ook het primaire doel van MISC de behoefte aan ontwikkeling.

StiBCO pijl

Beschrijving

Speciale aandachtspunten tijdens de training:

 • Het krijgen van handvatten om stil te staan bij de relatie die we met de kinderen/leerlingen aangaan.
 • Het vergroten van het inzicht in de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie.
 • Het ontwikkelen van de kennis en inzicht geven in het belang van een kwaliteitsvolle interactie met kinderen/leerlingen voor de ontwikkeling van hun hersenen.
 • De wederzijdse wederkerigheid van de kinderen en de begeleider
 • Verdieping van de theorieën en concepten van Maslow, Erikson, Greenspan, Laevers, Stevens en Vygotsky
 • De ontwikkeling van het brein en de noodzaak van een liefdevolle betrokken interactiestijl
 • De behoefte van mensen om het waarnemen, betekenisverlening, taakintrinsieke motivatie, exploratief handelen en het organiseren en plannen te ontwikkelen.

Op wie richten we ons:

 1. Ten eerste voor diegenen die hun diploma module 1 van MISC, Pnina Klein willen behalen.
 2. Ten tweede iedereen die zich verder wil verdiepen in het MISC concept als hulpmiddel bij het ontplooien van (jonge) mensen. En zich daarnaast wil verdiepen in de verschillende ontwikkelingstheorieën en wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wijze waarop ontwikkeling tot stand komt en/of tot stand kan komen.
 3. Ten derde natuurlijk in het bijzonder voor degenen die zich uitgedaagd weten in de begeleiding en opvoeding van kinderen met een speciale ontwikkelingsvraag, zoals een ontwikkelingsachterstand of een leer- of gedragsprobleem.

Trainingsinhoud:

 • Inventariseren van de persoonlijke leer- en ontwikkelvragen
 • Activeren van de voorkennis m.b.t. het MISC concept
 • Verdieping van het MISC concept
 • Plaatsen van het MISC concept binnen de (ortho-)pedagogiek en (ontwikkelings-)psychologie
 • Dieperliggende doelen van de cursist (mbt zijn leerlingen, cliënten, kinderen, organisatie etc.) onderzoeken en vaststellen.
 • Discussie over de theorie van MISC
 • De ontwikkeling van het brein en kennis m.b.t. deze ontwikkeling
 • De theorieën en concepten van internationale en nationale wetenschappers m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en de basisbehoeften van kinderen.
 • De MISC pijlers: Cultuur, Kennis van de ontwikkeling en Mediatie

De elementen van het MISC concept ‘de MISC-boom’: ABC of Love, welke attitude hebben we, wat zijn onze basisinzetten? De basisboodschappen, waar moeten we voor staan en wat mogen kinderen van ons verwachten? Mediatiekenmerken (Focusing, Betekenis verlenen, Uitbreiding, gevoelens van bekwaamheid, Gedragsregulering) Ontwikkelbehoeften van mensen, waar willen we onze leerlingen/kinderen op laten ontwikkelen? MISC-gereedschappen:

 • Verwoorden van het denken en handelen
 • Humor
 • Hidden mediation, wie zijn we en wat doen we ter voorbereiding van het contact met de kinderen?
 • Vertaling van de theorie naar de praktijk vindt plaats d.m.v. video-opnames

Werkvormen

 • Plenaire colleges en discussies
 • Individueel en in subgroepen uitwerken van specifieke MISC onderwerpen, o.a. door:
 1. Literatuur bestuderen en verdiepen van de theoretische kennis
 2. Analyseren van de video’s, waarbij expliciet gekeken wordt naar wat er goed gaat
 3. Micro-analyses maken t.b.v. het vaststellen van de zone van de naaste ontwikkeling
 4. Bij de MISC boom gaat het om herkennen, begrijpen en het bewust toepassen
 5. Casussen inbrengen en bespreken
 6. Collegiale consultatie
 7. Logboeksystematiek
 8. Reflectie en zelfreflectie

Tussen de trainingsdagen in het geleerde in praktijk brengen, op video vastleggen en vanuit de analyse kwaliteiten en eigen ontwikkeldoelen en leerdoelen definiëren. Video-opnames Tijdens de training zal uitgebreid ingegaan worden op de wijze waarop de interactie plaatsvindt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beeldopnames die door de cursisten zelf zijn meegenomen. Hieruit worden fragmenten getoond. De cursist moet in het fragment de verschillende interactiecriteria herkennen en aan kunnen geven wat hij van de gevoerde interactie vindt en hoe hij in de toekomst met deze interactiecriteria omgaat. Een belangrijk element in de vervolgtraining is de wederzijdse wederkerigheid van zowel het kind als de begeleider. Expliciet wordt een analyse gemaakt op welke wijze de begeleider zich bewust is van de wederkerigheid en de behoefte die het kind/de kinderen laten zien in de interactie. Tevens moet de zuiverheid van het contact en de inzet op relatie helder gemaakt worden. Uitgangspunt bij het bekijken van de video’s is een positieve inzet: er wordt op zoek gegaan naar wat er goed gaat en hoe dit verder uitgebouwd kan worden. Oefeningen bereiden de cursist voor op het uitvoeren van de vaardigheden in de eigen praktijk. Doel van de training: De training beoogt de kwaliteit van de interactie van de cursist verder te verhogen en te verdiepen: het bewust worden, herkennen, kunnen benoemen en begrijpen van de kenmerken van een speciale, kwaliteitsvolle maar vooral liefdevolle interactiestijl, zodat deze doelgericht toegepast kunnen worden in interacties met kinderen (van 0 tot en met 21 jaar en eventueel ouder). Belangrijk hierbij is het aangaan van een langdurige intensieve relatie die leidt tot de noodzakelijk ontwikkeling van het kind op cognitieve, sociale, emotionele, verbale en functionele niveau.

Programma

Dag 1:

 • Welkom en mededelingen
 • Doelen, achtergrond en wederzijdse verwachtingen van de training
 • Opbouw van de training
 • Visie, doelen en zelfbeeld
 • Reflectie- en discussieopdrachten t.a.v. jezelf, je organisatie en je verwachtingen m.b.t. de training
 • MISC concept
 • Voorkennis opdrachten m.b.t. het MISC concept van prof. dr. P. Klein
 • Pijlers van MISC: kennis, cultuur en mediatie
 • De onderscheidende kracht van MISC
 • Wederkerigheid, als hét element van interactie
 • Verdieping van de MISC-boom; de relatie die alle elementen met elkaar hebben en hoe voorwaardelijk ze aan elkaar zijn
 • MISC in een groter pedagogische context
 • De ontwikkeling van het brein
 • Bepalen dieperliggende doelen van de deelnemers, zijn kinderen/deelnemers en de organisatie
 • Dagafsluiting: evaluatie en reflectie

Huiswerk voor dag 2:

 • Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht
 • Verder uitwerken van de dieperliggende doelen van de deelnemers, zijn kinderen en de organisatie
 • Maak een beeldopname waarop je met je kind / leerling / cliënt aan het werk bent, vooraf je eigen ontwikkel-, en/of hulpvraag formuleren en daarop de opname analyseren en komen tot het formuleren van kwaliteiten en nieuwe leervragen.

Dag 2:

 • Welkom en mededelingen
 • Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
 • Verdieping theorie MISC boom: ABC of Love
 • Basisboodschappen
 • Mediatiecriteria, focusing, betekenis verlenen, uitbreiding, bekwaamheidsgevoelens, gedragsregulering
 • Oefenen met het herkennen en inzetten van de ABC of Love, de basisboodschappen van de mediatiekenmerken en de ontwikkelbehoeften a.d.h.v. diverse (reflectie-) oefeningen en opdrachten waaronder beeldfragmenten
 • Dagafsluiting: evaluatie en reflectie

Huiswerk voor dag 3:

 • Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht
 • Maak een beeldopname waarop je met je kind/leerling/cliënt aan het werk bent en analyseer de beelden a.d.h.v. de ABC of Love, de basisboodschappen en de mediatiecriteria. Vooraf je eigen ontwikkel-, en/of hulpvraag formuleren en daarop de opname analyseren en komen tot het formuleren van kwaliteiten en nieuwe leervragen.

Dag 3:

 • Welkom en mededelingen
 • Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
 • Verdere verdieping van het theoretisch concept MISC
 • Nogmaals aandacht voor de dieperliggende doelen
 • Theorie kennis van ontwikkeling
 • De bladeren van de MISC boom, de behoefte van mensen aan ontwikkeling van …………
 • Verdieping van de theorieën en concepten van Maslow, Erikson, Greenspan, Laevers, Stevens en Vygotsky Dagafsluiting: evaluatie en reflectie

Huiswerk voor dag 4:

 • Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht
 • Formuleren van vragen t.b.v. de implementatie van het MISC concept
 • Maken van een beeldopname waarop je met je kind/leerling/cliënt aan het werk bent en analyseer de beelden a.d.h.v. de ABC of Love, de basisboodschappen en de mediatiecriteria. Vooraf je eigen ontwikkel-, en/of hulpvraag formuleren en daarop de opname analyseren en komen tot het formuleren van kwaliteiten en nieuwe leervragen.

Dag 4:

 • Welkom en mededelingen
 • Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
 • Delen van ervaringen m.b.t. het MISC concept en het formuleren van vragen noodzakelijk voor de implementatie van MISC
 • Plenair en in groepen de verschillende video opnames bespreken op basis van de eigen ontwikkelvraag Theorie MISC Boom: verwoorden, humor, hidden mediation
 • De theorieën en concepten van horizontale en verticale mediatie, verborgen mediatie
 • Bespreken en bediscussiëren van MISC tips|
 • Stevig investeren in de belangrijke vragen die aan een opvoeder en begeleider gesteld worden n.a.v. het MISC concept
 • De praktisch invulling van de juiste leerinhoud en de juiste ontwikkelomgeving
 • Dagafsluiting: evaluatie en reflectie

Huiswerk voor dag 5:

 • Logboekopdracht / reflectieopdracht / observatieopdracht
 • Maak een micro opname van maximaal 60 seconden Stel aan de hand van alle gemaakte opnames je eigen mediatorprofiel op. Verwerk dit in een presentatie met beeldopnames.
 • Afronden van het persoonlijke logboek t.b.v. de diplomering. Het logboek moet 2 weken van tevoren opgestuurd worden inclusief een reflectieverslag.

Dag 5:

 • Welkom en mededelingen
 • Vragen / opmerkingen n.a.v. de reader en reflectie op de vorige trainingsdag
 • In groepen de verschillende video opnames bespreken op basis van de eigen ontwikkelvraag/hulpvraag
 • Profiel van een mediator en het opzetten van je eigen profiel t.b.v. eigen verdere ontwikkeling
 • Analyse van de door de cursisten ingebrachte video’s a.d.h.v., ABC of Love, de Basisboodschappen, de mediatiekenmerken, de ontwikkelbehoeften en het eigen mediatieprofiel.
 • Presentatie van het persoonlijke logboek
 • Afsluiting: evaluatie en reflectie

Video-/DVD- opnames Dag 1: Geen Dag 2: Opname 1: Start moment met persoonlijke leervraag Dag 3: Opname 2: ABC of Love en Basisboodschappen en mediatie Dag 4: Opname 3: Mediatiekenmerken en de ontwikkelbehoeften van zowel de begeleider als het kind/de kinderen Dag 5: Opname 4: Micro-opname van max 60 seconden Profiel van de mediator, i.c.m. de krachten, kwaliteiten en persoonlijke ontwikkelpunten.

Praktische informatie

Trainingsgegevens

Data training:

 • 17 september 2021
 • 12 november 2021
 • 21 januari 2022
 • 25 maart 2022
 • 10 juni 2022

Tijden: 15.30 uur tot en met 20:30 uur
Prijs: € 445,– (inclusief trainingsmateriaal)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl