Van diagnostisch handelen naar diagnostisch onderwijzen

 395,00

Dynamic Assessment/Dynamisch Onderzoek Interactieve diagnostiek staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin leerlingen kunnen leren leren, denken en problemen oplossen in kaart brengen. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering kan brengen. De methodiek van Dynamic Assessment is uitermate geschikt als assessment voor het schrijven van individuele ontwikkelperspectieven (OPP) die in het onderwijs gehanteerd worden en sluit aan bij de cliënt gerichte benadering in de zorg.

StiBCO pijl

Beschrijving

Van diagnostiek via diagnostisch handelen naar diagnostisch onderwijzen [brontitel]

Doelstelling De training beoogt belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich verder te bekwamen in theorie en methodiek van Reuven Feuerstein, Pnina Klein en David Tzuriel ten behoeve van het planmatig werken aan de doelen van het Dynamic Assessment met individuele (of kleine groep) kinderen/leerlingen/cliënten. Specifieke doelstellingen zijn: De cursist kan een verslag van een dynamisch onderzoek, en kan er de benodigde gegevens uit verzamelen ten behoeve van het opstellen van een handelingsplan. De cursist kan op basis van een diagnostische analyse (participerende observatie en analyse) van zijn / haar werken met remedieringsmateriaal een profiel opstellen met betrekking tot het cognitief functioneren van de cliënt. De cursist kan een handelingsplan opstellen waarbij remedieringsmateriaal als hoofdbron wordt ingezet, maar ook ander denkstimulerend materiaal kan als bron worden gehanteerd (mede gerelateerd aan het ontwikkelingsniveau van de cliënt). De cursist is in staat om inhoud te geven aan de systeembenadering om het handelingsplan zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. De cursist werkt planmatig aan eigen bekwaamheidsontwikkeling.

Voorwaarden: De cursist heeft de volledige opleiding tot docent Mediërend Leren afgerond (certificaat) bij StiBCO, het ICELP of een ander erkend trainingscentrum. De cursist werkt in ieder geval gedurende de cursusperiode met een cliënt in verband met het maken van eigen video-opnamen (minimaal 3 x) als cursusmateriaal ten behoeve van analyse en intervisie.

Programma

Cursusdag 1 blok 1: het belang en de inhoud van een systeembenadering blok 2: diagnostiek van het cognitief functioneren:

  • statisch en dynamisch toetsen
  • analyse verslag dynamisch onderzoek
  • analyse van het werken met veel verschillend remedieringsmateriaal (w.o. RT-materiiaal, spel, bright Start, I.V.P. etc.)

blok 3: kijkwijzer voor het analyseren van de mediërende interactiestijl

Cursusdag 2 blok 1: aan de hand van een ingebrachte video: categorisering van gemedieerde interacties blok 2: het opstellen van handelingsplannen blok 3: intervisie: (± 30 minuten per cursist) analyse van eigen video gericht op diagnostiek, mediatie en eigen leervragen.

Cursusdag 3 blok 1: aan de hand van een ingebrachte video: bespreking opgestelde handelingsplannen blok 2: vormen van evaluatie van een handelingsplan blok 3: intervisie: (± 30 minuten per cursist) analyseren van eigen video op de uitvoering van het handelingsplan, mediatie en eigen leervragen

Cursusdag 4 blok 1: bespreking van de ingebrachte systeemaanpak van de cliënt blok 2: intervisie:(± 30 minuten per cursist) analyseren van de ingebrachte video’s op het diagnostisch onderwijzen en de eigen leervragen daarbij blok 3: terugblik op de cursus; mogelijkheden van netwerkvorming voor verdere ontwikkeling van de deskundigheid

Praktische informatie

Trainingsgegevens

Data training:

  • 17 december 2022
  • 28 januari 2023
  • 18 maart 2023
  • 22 april 2023

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 395,– (inclusief trainingsmateriaal)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainers: Emiel van Doorn en Floor van Loo

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl