Training Begeleidingsgesprekken of Coachingsgesprekken

 265,00

Van ‘Wij weten het voor je’ naar ‘Laten we samen kijken hoe we dit oplossen’

De thema’s van de training De training richt zich op het voeren van begeleidings- en coachingsgesprekken met kinderen/leerlingen/cliënten a.d.h.v de methodiek Mediërend Leren. Hierbij staat verdere professionalisering van de begeleider/coach centraal.

StiBCO pijl

Beschrijving

Inzet van de training
We gaan kritisch kijken naar onszelf, de leerlingen/jongeren, de collega’s en de eigen organisatie. We stellen ons de vraag hoe wij onze gesprekken voeren, welke resultaten we hebben, welke doelen we hebben, wie moet naar wie luisteren, wie is probleemeigenaar etc. De drie bijeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen van een mogelijk alternatief gedragsrepertoire t.b.v. de begeleidings- en coachingsgesprekken. Er wordt aandacht besteed aan interactie- en didactische vaardigheden, uitgaande van het concept Mediërend Leren. Nb.: Voor de jongere kinderen zullen de begeleidingsgesprekken meer ontwikkelingsgericht zijn (binnen de school/thuissituatie) met eventueel een nadruk op het (leer-) gedrag van de leerling. De drie bijeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen van een mogelijk alternatief gedragsrepertoire t.b.v. de begeleidings- en coachingsgesprekken. Hierbij wordt aandacht besteed aan interactie- en didactische vaardigheden, uitgaande van Mediërend Leren.

In de training worden de volgende werkvormen gebruikt:
Hoorcollege (theorie) Discussie Video-opnames Casusbespreking Zelfreflectie a.d.h.v. video-opnames Persoonlijke feedback Collegiale consultatie Logboeksystematiek Na afloop van elke trainingsdag wordt er een reflectie- en / of observatieopdracht meegegeven. Deze opdrachten zijn bedoeld om het geleerde eigen te maken en kritisch te beoordelen of het geleerde bij de individuele cursist past in zijn eigen setting en met zijn eigen kinderen / leerlingen. Nb: We spreken verder van coachingsgesprekken, maar bedoelen daarmee ook begeleidingsgesprekken en daar waar leerling staat kan ook kind of cliënt worden gelezen.

De centrale insteek bij voeren van coachingsgesprekken:

 1. Een analyse maken van het (leer-) gedrag van een leerling op basis van een gegeven structuur (schijf van 5)
 2. Het observeren van concreet, waarneembaar gedrag
 3. Hypotheses stellen
 4. Communiceren met i.p.v. over de leerling/het kind
 5. Communiceren op basis van een gedegen analyse en niet op basis van emoties: signaleringsniveau overstijgen!!
 6. De leerling expliciet eigenaar laten worden van zijn ontwikkelingsproces
 7. Het eigen maken van het lege hoofd, het pingpongen en de juiste vragen stellen

Voor de oudere leerlingen wordt er expliciet aandacht besteed aan hoe coachingsgesprekken doelgericht ingezet kunnen worden t.b.v. de verdere ontwikkeling na de school. Voor de jongere kinderen zullen de begeleidingsgesprekken meer ontwikkelingsgericht zijn (binnen de school / thuissituatie) met eventueel een nadruk op het (leer-) gedrag van de leerling. Eerder genoemde inhouden fungeren als leidraad. Al deze inhouden zullen worden opgehangen aan casussen van de deelnemers. De eigen praktijk is het uitgangspunt van de training. Dus bij de start het verzoek aan eenieder om dat wat zij willen leren c.q. zichzelf eigen willen maken aan te geven. Het doel is om voortdurend aan te sluiten bij de deelnemers en de ontwikkelingen die de individuele cursisten meemaken. Het inbrengen van casussen krijgt hierdoor een verplichtend karakter. Kortom de eigen inbreng van de deelnemers is van groot belang: wat definiëren wijzelf als hetgeen we willen leren?
In het programma is tevens een aantal onderwerpen opgenomen die te maken hebben met het gedrag van de leerlingen/jongeren, omdat we tijdens het voeren van de gesprekken ook het gedrag van de leerlingen/jongeren ter discussie zullen stellen.

We staan voor de 7 doelen die met Mediërend Leren geformuleerd zijn:

 1. Echt contact met de leerlingen/jongeren, op initiatief van de leerlingen/jongeren;
 2. Het samen werken, aanvallen van het zorgsyndroom in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen/jongeren;
 3. Verantwoordelijkheid van de leergroei laten waar het thuis hoort, bij de leerlingen/jongeren;
 4. Leerlingen/jongeren inzicht geven in hun eigen functioneren (reflectie kracht);
 5. Leerlingen/jongeren het gereedschap geven om zelfstandig /zelfregulerend te werken en te leven;
 6. Leerlingen/jongeren eigenaar laten zijn/worden van hun eigen probleem
 7. Werkdruk verlagen van de leerkracht/begeleider.

Casussen: Om de trainingsdagen een praktische invulling te geven, wordt van de deelnemers verwacht dat zij zoveel mogelijk in eigen tijd de theorie eigen maken.
Casussen kunnen door de cursisten zelf worden ingebracht en ter plekke behandeld. Het direct toepasbaar maken van de theorie is één van de belangrijkste kenmerken van de training.
Verwacht wordt dat iedereen de opdrachten uitvoert en het van tevoren meldt als de opdrachten onverhoopt niet uitgevoerd kunnen worden.

Voorwaarden: Om de cursusdagen een praktische invulling te geven, wordt van de deelnemers verwacht dat zij zoveel mogelijk in eigen tijd de theorie eigen maken.
Casussen kunnen door de cursisten zelf worden ingebracht en ter plekke behandeld. Het direct toepasbaar maken van de theorie is één van de belangrijkste kenmerken van de training. Verwacht wordt dat iedereen de opdrachten uitvoert.

Inhoud training

De centrale insteek bij het voeren van coachingsgesprekken:

 • Een analyse maken van het (leer-) gedrag van een leerling op basis van een gegeven structuur (schijf van 5).
 • Het observeren van concreet, waarneembaar gedrag en niet vanuit overtuigingen.
 • Hypotheses stellen om samen ontwikkelstappen te zetten.
 • Communiceren met i.p.v. over de leerling/het kind.
 • Communiceren op basis van een gedegen analyse en niet op basis van emoties; het signaleringsniveau overstijgen!!
 • De leerling expliciet eigenaar laten worden van zijn ontwikkelingsproces.
 • Het eigen maken van het ‘lege hoofd’, het ‘pingpongen’ en de juiste vragen stellen.

Voor de leerlingen wordt er expliciet aandacht besteed aan hoe coachingsgesprekken doelgericht ingezet kunnen worden t.b.v. de verdere ontwikkeling na het onderwijs.
Voor de jongere kinderen zullen de begeleidingsgesprekken meer ontwikkelingsgericht zijn (binnen de school/thuissituatie) met eventueel een nadruk op het (leer-) gedrag van de leerling.
Eerdergenoemde inhouden fungeren als leidraad. Al deze inhouden zullen worden opgehangen aan casussen van de deelnemers.
De eigen praktijk is het uitgangspunt van de training. Het doel is om voortdurend aan te sluiten bij de deelnemers en de ontwikkelingen die de individuele cursisten meemaken.
Het inbrengen van casussen krijgt hierdoor een verplichtend karakter. Kortom de eigen inbreng van de deelnemers is van groot belang: wat definiëren wijzelf als hetgeen we willen leren?

Praktische informatie

Cursusdagen: 7 februari, 14 maart, 16 mei 2025
Cursustijden: 15:30 – 20:30 uur
Cursusplaats: Evertshuis, Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek www.stibco.nl