Individueel OntwikkelingsPerspectief ‘samen’ schrijven

 195,00

In deze 2-daagse training gaan we hard aan het werk om samen met het kind ongeacht zijn leeftijd, problematiek, achtergrond etc. het ontwikkelingsperspectief (OPP) in te vullen. U gebruikt bij de training van het OPP/IOP van uw eigen organisatie of school en we gaan vooral stevig aan het werk om te leren dit OPP samen met het kind (en de ouders) in te vullen. Veel aandacht wordt besteed aan het definiëren van een positief toekomstperspectief, waardoor het kind/de jongere gemotiveerd blijft en minder (gedrags)problemen zal gaan geven. Natuurlijk staan we stil bij het probeemeigenaarschap, de talenten van het kind en onze eigen mogelijkheden om het kind/de jongere te ondersteunen bij zijn hulpvraag.

StiBCO pijl

Beschrijving

Hoe doen we dit samen met het kind/de jongere en hoe zorgen we ervoor dat het kind/de jongere eigenaar wordt van zijn OPP?

We moeten niet 2 aparte rijtjes maken, maar steeds op zoek gaan naar de koppeling tussen de belemmerende factoren en de stimulerende factoren. Deze factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook moeten we niet het dossier/de computer vullen, maar ervoor zorgen dat het kind/de jongere zijn eigen Individueel Ontwikkelingsperspectief (OOP of IOP) kent. Alleen als het kind/de jongere zijn eigen plan kent, kan hij aan onze verwachtingen voldoen. En heeft hij zijn eigen controlemechanismen om te controleren over hoe zijn ontwikkeling verloopt. Maar dan is er wel de grote vraag, gaan we het samen doen met het kind/de jongere en mag hij commitment hebben met zijn eigen OOP? Wilt u het kind/de jongere een mooie toekomst geven, dus samen zijn problemen tackelen, hem in zijn kracht zetten en zijn talenten laten ontplooien? Het is niet zo dat er op basis van een probleem/syndroom/handicap/stoornis een stimulerende factor geschreven kan worden. Het is persoonsgebonden, welke factoren zijn stimulerend (compenserend) die het probleem/stoornis/syndroom/ziekte etc. kunnen tackelen. Dus op basis van dit gegeven gaat elk door ons gegeven voorbeeld mank en kunnen en willen we dit niet geven. Het zal altijd samen met het kind/de jongere vastgesteld moeten worden. Het is geen truc, maar een ontmoeting waar je samen met het kind/ de jongere op zoek gaat naar die compenserende/stimulerende factoren. En wat de jongere/het kind ook wil inzetten (gemotiveerd), want anders heeft het nog geen zin. En schrijven we slechts voor het dossier.

Heerlijk dus om samen op zoek te gaan naar de talenten, kwaliteiten en krachten want dat geeft ieder kind/jongere een positief toekomst perspectief.

Dus ga met de jongere/het kind aan tafel zitten en je hebt je eigen voorbeelden. Samen schrijven In deze 2-daagse training gaan we hard aan het werk om samen met het kind ongeacht zijn leeftijd, problematiek, achtergrond etc. het ontwikkelingsperspectief (OPP) in te vullen.

  • U gebruikt bij de training van het OPP/IOP van uw eigen organisatie of school en we gaan vooral stevig aan het werk om te leren dit OPP samen met het kind (en de ouders) in te vullen.
  • Veel aandacht wordt besteed aan het definiëren van een positief toekomstperspectief, waardoor het kind/de jongere gemotiveerd blijft en minder (gedrags-)problemen zal gaan geven.
  • Natuurlijk staan we stil bij het probleem-eigenaarschap, de talenten van het kind en onze eigen mogelijkheden om het kind/de jongere te ondersteunen bij zijn hulpvraag.

Probleemeigenaar Als we het kind/de jongere laten zien wat zijn talenten, krachten en kwaliteiten zijn, zal hij weten dat er een positief toekomstperspectief voor hem is. Pas als dat bekend is bij hem is het mogelijk om hem probleemeigenaar te worden van zijn eigen problematiek. Deze aanpak heeft veel meerwaarde ook t.b.v. het coöperatief leren, want als je je kwaliteiten kent kan je de ander helpen en als je je beperkingen kent kan je je laten helpen. Er zijn dan alleen maar winnaars.

Programma

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

  • vrijdag 4 oktober 2024
  • vrijdag 29 november 2024

Tijden: 15.30 uur tot en met 20.30 uur
Prijs: € 195,– (inclusief reader en PowerPoint presentatie)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn
Praktijkmens+een stevig theoretisch onderbouwd. Ik begeleid mensen met ontwikkelingsachterstand/voorsprong, die onvoldoende cognitief+sociaal uitgedaagd worden. Emiel van Doorn, MISC-trainer, IVP trainer, ontwikkelaar van het concept Mediërend Leren en als docent verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek

www.stibco.nl