Dynamic assessment verzorgt Professor David Tzuriel, Ph.D

 895,00

Vierdaagse training Dynamic Assessment door Prof. Dr. David Tzuriel

Dynamic Assessment (of interactieve diagnostiek) staat voor methodes en testen die de leerbaarheid en de mate waarin kinderen/jongeren kunnen leren zichtbaar maken. De toekomstgerichte benadering verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leer- en ontwikkelproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de (meta)cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering teweeg kan brengen.

Inclusie

Bij leerpotentieelonderzoek wordt en is het kind of jongere eigenaar van zijn eigen talenten, beperkingen en kwaliteiten, het onderzoek is volledig transparant, zowel het kind, de jongere, de ouders als de professionals krijgen inzicht in de resultaten van het onderzoek. Kenmerkend van deze onderzoeksmethode is dat het handelingsgericht is. Het kind/de jongere heeft zelf kennis van de bevindingen, heeft commitment m.b.t. de resultaten en draagt zelf verantwoordelijkheid wat het betekent voor zijn of haar ontwikkeling en leren. Dit is bijzonder relevant t.a.v. actuele ontwikkelingen als inclusie het Inclusief Onderwijs, Werken naar Vermogen, de cliënt gerichte benadering, het passend onderwijs en natuurlijk bij het ‘leren-leren’

StiBCO pijl

Beschrijving

In tegenstelling tot klassieke intelligentietesten worden tijdens de afname van dynamische testen (leerpotentieel testen), hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden. Dynamic Assessment is per definitie een onderwijs- en remediërend gerichte benadering. Tijdens het onderzoek wordt in een zorgvuldige en liefdevolle interactie met het kind – gezocht naar de aard van de interventies die nodig zijn om de cognitieve, sociaal en emotionele problemen, die aan de basis liggen van de zwakke prestaties bij de test in het bijzonder en de leerproblematiek in het algemeen, te verhelpen. Deze benadering levert informatie op die nuttig en noodzakelijk is voor de remediëring en ontwikkeling van het kind/de jongere.
De RT-er, orthopedagoog/psycholoog/leerkracht/(interne)begeleider e.a. is de meest geschikte persoon om met zijn cliënt/kind uit te zoeken wat in het leren van het kind/de jongere vooral goed en niet goed gaat. Doordat hij dag in dag uit met het kind werkt, zal hij gemakkelijker opmerken en aanvoelen wat er aanschort. Hij heeft als diagnosticus een belangrijke rol te vervullen. In zeer veel gevallen zal hij er in slagen problemen te onderkennen en te beschrijven, relevante informatie te verzamelen om zijn (onderwijs)aanpak aan de wensen en behoeften van de jongere aan te passen en vervolgens zijn interventie te evalueren. Pas wanneer hij hierin niet voldoende slaagt, kan hij – en moet hij – hulp van buiten af inroepen. Leerkrachten, jobcoaches, maar ook (interne) begeleiders, en allen die met leer-, gedragsmoeilijke jongeren/kinderen begaan zijn, zouden de kans moeten krijgen om te leren door een ‘positieve diagnostische bril’ te kijken.
De training is bedoeld voor leerkrachten, jobcoaches, interne begeleiders, ambulante begeleiders, therapeuten, remedial teachers, psychologen etc. Er kunnen maximaal 25 deelnemers aan de training deelnemen. De voertaal is Engels, maar David houdt rekening met de anderstaligheid van de toehoorders.
Trainer Professor David Tzuriel, Ph.D. is een Israëlische klinisch en opvoedkundig psycholoog en een expert op het gebied van dynamisch testen van leerpotentieel. Op dit moment is hij hoogleraar op de Bar Ilan University van Tel Aviv. Daarnaast is hij lid van de International Association for Cognitive Education (IACEP). David Tzuriel is een autoriteit op het vlak van Dynamic Assessment. Hij ontwierp testen en schreef vele boeken en artikelen over dynamisch testen. David Tzuriel is een zeer inspirerende docent. Iedere keer brengt hij met vele demonstraties en praktische tips zijn enthousiasme over op de deelnemers.

Praktisch David gaat in de training met kinderen en jongvolwassenen aan het werk en laat in de praktijk met kinderen zien wat Dynamic Assessment inhoudt en hoe het plaats kan vinden. Het mooie is dat je een topmediator aan het werk ziet, waarmee het eigen functioneren als mediator zeer zeker op een hoger plan kan worden gebracht. De training is intensief en verrijkt je zowel beroepsmatig als privé. Het is niet toegestaan om tijdens zijn training opnames te maken.
Extra informatie Als u extra informatie nodig heeft zenden wij een artikel waarin achtergrondinformatie te lezen is over Professor Tzuriel en over zijn invulling van Dynamic Assessment. Verder verwijzen wij natuurlijk naar de onze website en die van David Tzuriel.

Dag 1:
09.00 – 11.00 uur Voorstellen, verwachtingen formuleren, introductie van Dynamic Assessment (DA)
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.30 uur Demonstratie van DA met een kind/jongere en nabespreking/discussie
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 15.00 uur Test 1: The Children’s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM)
15.00 – 15.15 uur Koffiepauze
15.15 – 16.45 uur Test 2: The Children’s Inferential Thinking Modifiability Test (CITM)
16.45 – 17.00 uur Samenvatten, groepsdiscussie en evaluatie

Dag 2:
09.00 – 10.00 uur The Mediated Learning Experience (MLE) Theoretische achtergrond
10.00 – 11.00 uur Test 3: The Children’s Conceptual and Perceptual Analogical Modifiability Test (CCPAM)
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.30 uur Demonstratie van DA met een kind/jongere en nabespreking/discussie
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 15.00 uur Test 4: The Cognitive Modifiability Battery test (CMB): Assessment and Intervention
15.00 – 15.15 uur Koffiepauze
15.15 – 16.45 uur Vervolg van de CMB test
16.45 – 17.00 uur Samenvatten, groepsdiscussie en evaluatie

Dag 3:
09.00 – 10.00 uur Bespreken en verdieping van de deficiënte cognitieve functies
10.00 – 11.00 uur Test 5: The Seria-Think Instrument
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.30 uur Onder supervisie werken met de Dynamic Assessment testen (onderling)
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 15.00 uur Test 6: The Children’s Serational Thinking Modifiability Test (CSTM)
15.00 – 15.15 uur Koffiepauze
15.15 – 16.45 uur Recente internationale onderzoeken m.b.t. Dynamic Assessment
16.45 – 17.00 uur Samenvatten, groepsdiscussie en evaluatie

Dag 4: 
09.00 – 10.00 uur Mediatiestrategieën noodzakelijk voor Dynamic Assessment
10.00 – 11.00 uur Het Dynamic Assessment verslag, wat moet daar in staan?
11.00 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.30 uur Onder supervisie werken met de Dynamic Assessment testen (kinderen/jongeren)
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 15.00 uur Onder supervisie werken met de Dynamic Assessment testen (kinderen/jongeren)
15.00 – 15.15 uur Koffiepauze
15.15 – 16.45 uur Test 7: The Windows Mental Rotation Test (WMR)
16.45 – 17.00 uur Afronding van de training, evaluatie, reflectie en certificering.

  • Eventueel is er de mogelijkheid om het testmateriaal bij David Tzuriel aan te schaffen.
  • De stichting StiBCO verzorgt de officiële opleiding leerpotentieel, deze 3-jarige opleiding geeft u de mogelijkheid zelfstandig leerpotentieeltesten af te nemen. Tijdens deze opleiding leert u het testmateriaal steviger in de vingers te krijgen. Ook leert u het zorgvuldig scoren van de resultaten en het schrijven van het testverslag.

Leerpotentieel test

Praktische informatie

Trainingsgegevens

Trainingsdata
4 maart 2024
5 maart 2024 
6 maart 2024 
7 maart 2024

Kosten: € 895,– (incl. lunch en cursusmap, exclusief testmateriaal)
Tijden: 9.00 tot 17.00 uur
Cursuslocatie StiBCO, Julianastraat 4 Bodegraven
Certificering: door Prof. Dr. D. Tzuriel

Tijden:
9.00 uur tot en met 17.00 uur

Locatie:
Bij Everts,
Julianastraat 4
2411 CV Bodegraven

Trainer

David Tzuriel, Ph.D. is a clinical and educational psychologist and an expert on dynamic assessment of learning potential. David Tzuriel has received his BA (Psychology and Education) and MA (Clinical Psychology) degrees at Bar Ilan University, and his Ph.D. from Peabody College of Vanderbilt University (Nashville, Tenn.) in 1977 in Clinical Psychology. Part of his clinical practice was undertaken at the Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute (EPPI) in 1976.