Basistraining Bejegening Axenroos F. Cuvelier Interactiewijzer

 265,00

Iedereen die ander gereedschappen/handvatten wil hebben om op een ongewenste of onplezierige interactie een zorgvuldige reactie wil geven. En iedereen die wil kennismaken met de methodiek en theorieën van F. Cuvelier en de toepasbaarheid daarvan in de eigen werksituatie.

StiBCO pijl

Beschrijving

Bejegening en Axenroos De Stichting StiBCO organiseert een basis-cursus ‘Bejegening en Axenroos’ van Ferdinand Cuvelier. Algemene inleiding

Mensen beïnvloeden mensen, bewust of onbewust, gewild of ongewild, maar het gebeurt.

In de theorie van de gemedieerde leerervaring van Feuerstein en Pnina Klein neemt de mediator doelbewust het initiatief ten aanzien van de gemedieerde. Hij/zij treedt ermee in relatie, er vindt een interactie plaats. Ferdinand Cuvelier heeft daarbij een interactiewijzer ontwikkeld waardoor men op een liefdevolle manier op de ander kan reageren op interactie dat als onplezierig ervaren wordt. De mediatiekarakteristieken zijn als het ware kwaliteitsnormen voor de interactie Maar wat zijn eigenlijk de kenmerken van een interactie? Welke zijn de verschillende relatiewijzen? Wat zijn mogelijke inzetten binnen de interactie?….. Vele vragen over relatie-vormen waarop Ferdinand Cuvelier een antwoord formuleert in zijn theorie van bejegening. Dankzij de Axenroos en de bejegeningskring krijg je meer inzicht over hoe relaties werken en hoe je in relaties staat.. Doelstelling De cursus beoogt belangstellenden in de gelegenheid te stellen nader kennis te laten maken met de theorie, de methodiek van ‘Bejegening en Axenroos’. Doelgroep Iedereen die ander gereedschappen/handvatten wil hebben om op een ongewenste of onplezierige interactie een zorgvuldige reactie wil geven. En iedereen die wil kennismaken met de methodiek en theorieën van F. Cuvelier en de toepasbaarheid daarvan in de eigen werksituatie. Inhoud In drie dagen wordt de kans geboden met deze theorie kennis te maken. De diepere bedoeling van deze cursus is de mediatiestijl van elke deelnemer te bevragen en eventueel te verbeteren. Voorwaarden: Om de cursusdagen een zeer praktische invulling te geven, wordt van de deelnemers verwacht dat zij zoveel mogelijk in eigen tijd de theorie eigen maken. Cases kunnen door de cursisten zelf worden ingebracht en ter plekke uitgespeeld of behandeld. Het direct toepasbaar maken van de theorie is één van de belangrijkste kenmerken van de training.

Programma

Dag 1: Kennismaking met de Axenroos. De Axenroos is een hulpmiddel om relatiewijzen in kaart te brengen. Elke interactie kan onder één van de volgende zes axen gebracht worden: geven-aannemen-aanvechten-weerstaan-houden-lossen. We maken kennis met deze relatiewijzen en leren de mogelijke inzetten kennen.
Dag 2: Kennismaking met de bejegeningskring. Relatie vormen is meer dan uitdrukking geven aan een gedachte, een gevoelen. Het is een spel tussen mensen waarbij we elkaar zowel vanuit kracht als vanuit macht kunnen benaderen. Wat speelt er wanneer mensen elkaar trachten te beïnvloeden. Cuvelier zette de mogelijkheden in een handig schema: ‘De bejegeningskring’.
Dag 3: Oefeningen op bejegenen en het herkennen van relatiewijzen. Het kader lijkt eenvoudig, het zich eigen maken is dat niet. Oefening baart kunst. Door middel van oefeningen gaan we onszelf een eerste aanzet geven om mettertijd relatie-kunstenaars te worden.

Praktische informatie

Trainingsgegevens

  • 11 januari 2025
  • 1 februari 2025
  • 8 maart 2025

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 265,– (inclusief trainingsmateriaal)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainers: Emiel van Doorn en Drs. Joop Noordzij, I.V.P. docent, docentbegeleider/coach, LWOO ondersteuner.

Trainer

Drs. Joop Noordzij, I.V.P. docent, docentbegeleider/coach, LWOO ondersteuner.