Geplaatst op

2015. Moet je het alléén kunnen of mag het ook SAMEN?

Ons antwoord op de Participatiewet, de wet Passend Onderwijs, de vernieuwde Wajong en de transitie Jeugdzorg.

Wat was het thema van het symposium?
Het jaar 2015 is een jaar waarin vele veranderingen op vele maatschappelijke terreinen op het punt staan zich te voltrekken en/of waarin de consequenties van de in voorgaande jaren ingezette veranderingen voel- en zichtbaar worden. Allerlei wet- en regelgeving is herzien, aangepast en gewijzigd, waardoor professionals in allerlei sectoren voor de uitdaging staan een nieuwe inhoudelijke invulling te geven aan de manier waarop we onderwijs geven, waarop we kinderen en (jong)volwassenen via de jeugdhulp willen ondersteunen, waarop we mensen naar passende arbeid willen begeleiden et cetera. En waardoor ouders, zeker opvoeders van kinderen of jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand/voorsprong, voor de uitdaging staan zich binnen de nieuwe kaders staande te houden én die weg te kiezen die hun kind de meest passende ontwikkelmogelijkheden biedt.