Geplaatst op

Leertheorieën

Een samenvatting om o.a. Prof. Klein, Prof. Tzuriël, Prof. Feuerstein en de leertheorieën een plaats te geven. Daarnaast proberen we ze ook te plaatsen in de tijd en in relatie te brengen met andere wetenschappers en stromingen die veel invloed hebben gehad op het onderwijs, de zorg en opvoedingmethodieken. Speciale aandacht besteden we aan Piaget en Vygotsky, omdat zij van grote invloed zijn geweest op het gedachtegoed van Feuerstein en collega’s.