Geplaatst op

L.P.A.D. (leerpotentieel)

Learning Potential Assessment Device (LPAD)

Het Learning Potential Assessment Device (LPAD) of Learning Propensity Assessment Device is een dynamische testprocedure ten behoeve van het vaststellen van het leerpotentieel en het identificeren van de factoren die het denkproces beïnvloeden. Deze test is ontwikkeld door Prof. Reuven Feuerstein, Yachov Rand e.a. Bij dynamisch testen wordt ieder kind individueel bekeken op zijn leerbaarheid. Leerbaarheid is dan met name de mate waarin een leerling profijt weet te trekken uit leerervaringen. Een test naar wat de jongere/een kind zou kunnen! Dit pleidooi voor onderzoek naar leerpotentieel is gebaseerd op het concept ‘Zone van de naaste Ontwikkeling’, waarbij men werkt met taken die een probleemkarakter hebben. Onder leerpotentieel verstaan we dan de mate van de transfer van het geleerde uit de trainingsfase in de posttest en de hoeveelheid hulp die wordt geboden tijdens deze trainingsfase.

Doel van het LPAD
Deze test geeft een kwalitatieve analyse van de factoren die het cognitief functioneren beïnvloeden. Kortom, onder welke condities kan deze jongere/dit kind leren? Hier vind u een aantal opnamen gemaakt tijdens een test.

Structuur, LPAD als onderwijs-experiment

Pretest: Meet actueel niveau (probleem zelfstandig oplossen). Verricht de taak zonder mediatie/training/gestructureerde hulp.
Training: Aanbieden van gemedieerde leerervaringen; remediëren van deficiënte cognitieve functies
Posttest: Aanbieden van een soortgelijke test, een taak zonder mediatie, om vast te stellen of de geteste persoon in staat is tot het oplossen van nieuwe problemen, tot transfer van het geleerde principe naar steeds complexere en meer van de oorspronkelijke taak afwijkende problemen.

Ter zijde
Hoewel de cognitieve veranderingen tijdens zo’n onderwijs-experiment nog niet structureel zullen zijn, vormen ze wel het bewijs voor leerbaarheid.intelligentie klim in de boom

Hoe verloopt LPAD in de praktijk

Nadruk ligt op het verkennen hoe het kind/de jongere leert
Waar nodig medieert de onderzoeker aan het kind/de jongere bepaalde denkstrategieën
Geen neutrale houding van de onderzoeker, gezamenlijke inspanning, motivatie van het kind/de jongere wordt bevorderd, geeft feedback, maakt het kind bewust van zijn denkprocessen.
Duur: 10 à 20 uur individueel of in een groep.
Potlood- en papier oefeningen.

Een voorbeeld van een test met sjablonen.

De vragen die men beantwoord wil zien:

Leerproces, hoe leert iemand?
Welke leerstrategieën hanteert het kind?
Welke kwaliteiten en competenties schrijft het kind aan zichzelf toe?
Hoe kunnen de belemmeringen worden opgeheven?
Wat zijn de groeimogelijkheden van het kind?
Welke soort hulp en ondersteuning moet verleend worden?
Wat betekent dit voor de begeleiding?
Hoe gaat het kind om met successen en faalervaringen?

Ter overdenking

Waarom willen we eigenlijk weten wat iemand niet kan, wat moeten we ermee?
Waarom toekomstvoorspeller zijn op basis van gegevens van wat iemand nú kan?
In plaats van te handelen naar die voorspelling is het interessant om te kijken wat we moeten doen om die voorspelling níet uit te laten komen.
Samen is het ‘onhaalbare’ doel haalbaar of heeft u argumenten om……….
De tekst over LPAD in het boek van Prof. R. Feuerstein vindt u op LPAD boek Feuerstein.