StiBCO is meer dan achtentwintig jaar op weg
en ontwikkelt zich voortdurend.

Naast nieuwe trainingen, cursussen en studiematerialen geven we ook praktische antwoorden op vragen die in de praktijk gesteld worden. Vragen zoals:

  1. Welk antwoord heeft Mediërend Leren op het Passend Onderwijs?
  2. Werken in de Zone van de Naaste Ontwikkeling (Vygotsky): we merken dat onze leerlingen erom vragen maar hoe doe je dat?
  3. Handelingsgericht werken: hoe vul je dit werkelijk in de dagelijkse praktijk in?  
  4. Hoe breng je het zelfstandig denken en ontwikkelen op gang  en hoe houd je dit opgang met behulp van de cognitieve functies?
  5. Hoe kunnen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt m.b.v. de Individuele Vraaggerichte Benadering aan een passende werkplek helpen?
  6. Hoe brengen we de paradigma shift tot stand van denken in beperkingen naar handelen op basis van mogelijkheden?

Boeken

Praktisch werkboek Feuerstein methode uitgekomen in 2003. Het is een praktisch hulpmiddel voor begeleiders en andere hulpverleners van volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. De rol van de begeleider staat in het boek centraal. Met behulp van concrete voorbeelden en opdrachten wordt duidelijk welke belangrijke bijdrage een begeleider kan leveren aan de gevoelens van competentie en autonomie van een cliënt. Het werkboek bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste en derde hoofdstuk geeft een toelichting op de theorie van Feuerstein. Het tweede hoofdstuk geeft je inzicht in je eigen positie, je eigen ontwikkeling en kun je bepalen of de methode bij je past. De overige hoofdstukken behandelen verschillende thema's die belangrijk zijn voor ontwikkelingsgericht begeleiden waarbij het accent ligt op de interactie en communicatie met de cliënt. Het doel van het boek is om begeleiders enthousiast te maken voor de Feuerstein methode om wellicht daarna een vervolgcursus te gaan doen. Adressen van verschillende organisaties die zich bezig houden met mediërend leren staan ook in het boek. Geschreven door Emiel van Doorn en Piet van Dijk.

Begin 2012 kwam er een nieuw boek 'Groeien doe je samen' van de hand van Albert Janssens en Emiel van Doorn. Dit boek legt de nadruk op hoe zorgvuldig een interactie met kinderen en jongeren moet zijn. Wat betekent het om het kind/de jongere 'echt' te ontmoeten. Durven we nog werkelijk in contact te staan en gaan we nog voor de relatie? Wetende dat dat door allerlei omstandigheden (ziektes, stoornissen, handicaps, gedrag etc.) op de proef gesteld wordt. Welk antwoord geven we anders dan alleen de kennis over het gebrek en allerlei mooie handelingsplannen?

April 2013 kwam het basisboek Mediërend Leren uit van de hand van Floor van Loo en Emiel van Doorn. Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal!
Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden. In plaats van te zoeken naar een passende diagnose en daar de aandacht op te richten, heeft de begeleider de uitdagende taak om zijn leerling, cliënt of medewerker zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, het uitbreiden van de cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren. In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

In 2013 kwam ook de Praktische gids over coachingsvaardigheden vanuit een Individuele Vraaggerichte Benadering geschreven Emiel van Doorn in opdracht van SBCM, Den Haag volledig gebaseerd op Mediërend Leren. Kenmerkend daarbij zijn de betekenis van het 'lege hoofd, het  'ping pongen' de 'zone van de naaste ontwikkeling' en natuurlijk de cognitieve functies.

Passend onderwijs
We moeten het kind/de leerling zien in zijn/haar mogelijkheden. Dat vraagt veel kracht van de docent. Hoe willen we kijken; kunnen we los komen van onze traditionele blik van het zoeken en weten van het etiket? Hoe ontmoet je het kind werkelijk? StiBCO heeft zich sinds 2002 stevig voorbereid op deze uitdaging en weet sindsdien in zijn trainingen, worskops, coaching, individuele begeleiding en lezingen daar een antwoord op te geven. Laat ons meedenken en neem contact met ons op en we zoeken samen naar het antwoord dat past bij u en uw organisatie.

Particpatiewet
De Participatiewet is bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. StiBCO ondersteunt de gedachten achter de particpatiewet. Mensen hebben het recht om gezien te worden in hun kwaliteiten en mogelijkheden om zo een mooie plaats te hebben in de samenleving/maatschappij. Wij ondersteunen dat onder meer d.m.v. trainingen, coaching en het schrijven van artikelen en boeken.

28 jaar samen in ontwikkeling
Al 28  jaar gaan we voor de kwaliteiten en mogelijkheden van de mens. Langzaam verandert de Nederlandse samenleving ook in deze richting. Laten we hopen dat we de uitdaging van steeds weer te kiezen voor ontwikkeling door steeds meer gedeeld wordt.

 

Stibco_25jaar 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com