30 jaar

De Stichting StiBCO organiseerde op zaterdag 7april 2018 haar 30-jarige jubileumsymposium voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg en de arbeids- en/of de sociale zekerheidssector.

 

SAMEN BOEK JE RESULTAAT
 Jouw hulp of ondersteuning bepaalt het resultaat van het kind/ de jongere

Wat was het thema van het symposium?

Wij, opvoeders en ondersteuners, zijn heel betekenisvol en belangrijk voor de prestaties voor de kinderen en jongeren die onder onze verantwoordelijkheid vallen. We moeten ons bewust zijn van de soort ondersteuning en hulp die wij aan hen geven, zeker omdat we op basis van dit gegeven mede hun succes bepalen. Tijdens ons symposium hebben wij de deelnemers verrijkt met zowel kennis als vaardigheden om op een efficiëntere en effectievere wijze ondersteuning te bieden. Het wetenschappelijke uitgangspunt dat metacognitie een meer betrouwbare voorspeller van levenssucces is dan het IQ gegeven, heeft centraal gestaan tijdens ons symposium.

Als u op onderstaande afbeelding klikt kunt u de hand-out van de lezing van Professor Wied Ruijssenaars downloaden.

lezing W Ruijssenaars symposium 2018

SamenBoekJeResultaat klein

 

Lezing 
Prof ko ruijssenaarsProf. dr. Wied Ruijssenaars
Via het werk van August Flammer – met een prachtig boek uit 1975: Individuelle Unterschiede im Lernen – kwam professor Ruijssenaars op het spoor van auteurs zoals o.a. Galperin, Guthke, Feuerstein en Budoff. Hun ideeën hebben hem nooit meer losgelaten. Zijn proefschrift, samen met Jo Hamers (1984) ging over leergeschiktheid. Kinderen (maar dat blijft ook op latere leeftijd gelden) kunnen over het algemeen meer dan we op het eerste gezicht denken. Door ze hulp of ondersteuning te bieden zien we dat voor onze ogen gebeuren.

Eén van de meest opvallende resultaten die Ruijssenaars & Hamers in hun proefschrift aantoonden, was dat de hoeveelheid hulp die mensen voor een bepaalde taak nodig hebben een voorspeller is voor het verdere succes in dat type taken. Dit roept de vraag op welke hulp of stimulering we aan zouden moeten bieden? Om dat te achterhalen, is het nodig om na te denken over leren, kennis en instructie.

Wied Ruijssenaars et. al. zijn geleidelijk tot de overtuiging gekomen dat het gaat om algemene principes (zoals laten ontdekken of juist aanleren van controlevaardigheden), maar dat ze dikwijls heel specifiek moeten worden ingevuld (bij spelling is het immers anders dan bij rekenen). Het thema van de individuele mogelijkheden in het leren mondt op die manier uit in individuele aanpassingen in de omgeving.

En die omgeving zijn wij! In zijn lezing laat professor Wied Ruijssenaars zien dat zijn doordachte theorie zeer praktisch inzetbaar is.

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com