Inhoudsopgave

  1. Project Opleiden op Locatie
  2. Programma Opleiden op locatie

Pagina 1 van 2 All Pages

< Vorige Volgende >

Project Opleiden op Locatie

De Stichting StiBCO organiseert voor schoolteams van het BAO-S(B)O het project Opleiden op Locatie. In deze training willen wij leerkrachten kennis laten maken met de visie en de materialen die o.a. door prof. Lev Vygotsky Prof. dr. Reuven Feuerstein, Prof. Carl Haywood, Prof. Pnina Klein en Prof. David Tzuriel zijn ontwikkeld ten behoeve van de ontwikkeling van leer, en cognitieve en executieve functies en interactiestijlen. 

Kennis veroudert snel
Tegenwoordig wordt het als belangrijk gezien om cognitieve en executieve functies te stimuleren. De behoefte daartoe moet gezocht worden in de snelle en continue veranderingen in de huidige maatschappij. Kennis en informatie verouderen snel en het is voor een kind vrijwel onmogelijk om alle nieuwe informatie op te nemen, te beoordelen, te verwerken en vast te houden. Kinderen zouden daarom moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te lossen. De aandacht verschuift naar het aanleren van vaardigheden die ten grondslag liggen aan het efficiënt vergaren en effectief toepassen van kennis, de zgn.cognitieve en executieve functies.

opleiden op locatieDe vraag is of het onderwijs/de begeleiding in voldoende mate in deze behoefte voorziet, omdat er doorgaans geen expliciete aandacht wordt besteed aan de stimulering van cognitieve en executieve functies op een metacognitief niveau. Immers, gewoonlijk gaat men er vanuit dat deze vaardigheden zich spontaan ontwikkelen als ‘bijproduct’ van onderwijs. Een hypothese over de oorzaak van achterblijven in prestaties is dat leerlingen in onvoldoende mate beschikken over die cognitieve en executieve functies (denkvaardigheden) die noodzakelijk zijn voor het efficiënt verwerven van kennis. Naast cognitieve en executieve functies zal in deze korte training kennis gemaakt worden met de interactiestijl mediatie. Bij deze interactie-methodiek staat de leerkracht/begeleider ‘tussen’ de leerling en de lesstof. De leerkracht/begeleider activeert de eigen oplossingsstrategieën van het kind. Op die manier wil de docent/begeleider het kind actief maken in zijn/haar eigen leerproces. Juist door de leerling actief te maken worden veel problemen rondom gedrag en motivatie voorkomen. Het uitgangspunt van deze methodiek is niet het ‘geven’ van verantwoordelijkheid aan de leerling, maar juist deze verantwoordelijkheid voor het leren ‘niet meer af te pakken’ van de ander.

Tijdens de training zal ingegaan worden op de wijze waarop de begeleiding en het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan de stimulering van denkvaardigheden (cognitieve functies) en de verbetering van de kwaliteit van interactie. Dit zal gebeuren door met name aandacht te besteden aan een aantal denkstimulerende programma's, waaronder het MISC-concept, het Bright Start-programma en het I.V.P.-programma. Het project ‘Opleiden op Locatie' maakt deel uit van de training Mediërend Leren. Tevens zal aangesloten worden bij de wensen, vragen en verwachtingen van het team.

Projectgegevens
Aantal cursusdagen: 1 hele dag en 3 werkmiddagen
Data: In overleg vast te stellen (subsidie op dit project is mogelijk)

Combinatie metacognitie cognitieve functies en executieve functies StiBCO EmielvanDoorn

 

 
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com