Geplaatst op

Fundamental Tactile Learning

Ontwikkelen is eigen aan mensen. Kinderen en jongeren doen het van in hun wieg, elke dag opnieuw, meestal spontaan en onbewust, in verbinding met hun omgeving. Een succesvolle ontwikkeling wordt tegelijk ondersteund door eigen krachten, die zich onder meer tonen in:

  1. Goede zelfregulering
  2. Nauwkeurige opname en verwerking van prikkels uit de omgeving
  3. Gebruik van precieze denktaal
  4. Een positief zelfbeeld
  5. Intrinsieke leermotivatie

Onze Deense collega’s Jens Wilbrandt en Lars Røgilds ontwikkelden vanuit deze vaststelling een heel boeiend en werkzaam concept dat bijdraagt aan deze krachten, namelijk ‘Fundamental Tactile Learning’.

Deze benadering is ontwikkelingsgericht en richt zich in eerste instantie tot kinderen tussen 3 en 8 jaar, maar is ruim inzetbaar voor diverse doelgroepen. Dankzij deze methode wordt het gemakkelijker om cognitieve processen te observeren en begrijpen, om sterke/zwakke punten en mogelijkheden te identificeren en om de persoon te ondersteuning bij de ontwikkeling en het leren.

De stichting StiBCO wil met Cesmoo en Cognitie&Inclusie willen we de ontwikkelaars van FTL de kans geven om hun concept kenbaar te maken. We organiseren in het najaar van 2022 verschillende trainingen.

Ben je nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op via de mail: . Een
eerste blik: https://vimeo.com/544482574