PowerPoint Leerstijl handout

De PowerPoint mbt Leerstijlen. Bepaal s.v.p. na het lezen je eigen leerstijl. Dit kan via verschillende testen (Kolb) op internet.

Artikel leerstijlen MO2

Tekst m.b.t. verschillende leerstijlen, bepaal s.v.p. na het lezen je eigen leerstijl. Dit kan via verschillende testen (Kolb) op internet.