Onderwijs is het middel, niet het doel!

Onderwijs is géén doel, maar een middel om te komen tot groei, ontwikkeling en leren. Waarom denken we toch dat elk leerprobleem op te lossen is met verlengde instructie, differentiatie, instructietafels, bijles etc. Kunnen we echt niet kijken naar de talenten en kwaliteiten van onze kinderen? Juist onze kinderen vragen gezien te worden in hun mogelijkheden en talenten omdat dat hen een positief toekomstperspectief geeft.

Mediëren van cognitieve functies tijdschrijft TIB

Artikel uit het tijdschrijft TIB, geschreven door Floor van Loo en Emiel van Doorn. Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze[…]Lees verder