Onderwijs is het middel, niet het doel!

Onderwijs is géén doel, maar een middel om te komen tot groei, ontwikkeling en leren. Waarom denken we toch dat elk leerprobleem op te lossen is met verlengde instructie, differentiatie, instructietafels, bijles etc. Kunnen we echt niet kijken naar de talenten en kwaliteiten van onze kinderen? Juist onze kinderen vragen gezien te worden in hun mogelijkheden en talenten omdat dat hen een positief toekomstperspectief geeft.

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Krijg grip op je toekomst door je eigen manier van leren ‘leren’ te ontwikkelen.
Metacognitie is een belangrijke vaardigheid voor succesvol leren. Het stelt je in staat om efficiënter te leren door je bewust te zijn van je eigen leerstijl, wijze van kennis eigen maken, leerstrategieën, sterke en zwakke cognitieve en executieve functies. Personen die hun metacognitieve kennis en vaardigheden gebruiken, maken opdrachten vaak beter, presteren op de toetsen meestal beter, werken en leren efficiënter. Door metacognitieve reflectie en het kennen van de eigen metacognitieve overtuigingen heeft men veel meer inzicht in zichzelf en wat het betekent om samen te werken met medeleerlingen, discussie te voeren en als mens samen met anderen de maatschappij vorm te geven

Werken op spoed en toch traaglerend?

De eerste grote stap om aan de cognitieve bouwstenen te werken is je er bewust van te zijn. Je cursisten leren niet alleen een taal. Je moet hen ook helpen bij het verwerven en inzetten van hun cognitieve functies. Als je zelf steeds nadenkt over wat leerders op denkvlak moeten doen, zal je automatisch meer en meer aandacht besteden aan die denkfuncties. Rekening houden met cognitieve functies is een andere manier van lesgeven.