Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het BAO

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het primair onderwijs: een zoektocht door het drijfzand. Een klein deel van de totale leerlingpopulatie is niet in staat om de minimum-einddoelen voor het primair onderwijs te behalen. Voor deze leerlingen, die meestal geplaatst zijn in het speciaal (basis)onderwijs maar steeds vaker ook in het regulier basisonderwijs blijven, moet een persoonlijk ontwikkelingsperspectief worden vastgesteld. Er moet dan zo vroeg mogelijk voorspeld worden wat hun toekomstperspectief is, waarna keuzes gemaakt worden voor een onderwijsaanbod. De basis van de te nemen, voor de desbetreffende leerlingen zeer ingrijpende, beslissingen is echter discutabel.

  • Versie
  • 44 Downloads
  • 1.21 MB Bestandsgrootte
  • 8 maart 2013 Aanmaakdatum
  • 8 juni 2019 Laatst gewijzigd