RVU Feuerstein “Denken moet je samen doen”

In dit artikel willen we zowel "de man achter het werk" als "het werk achter de man" stapsgewijs beschrijven.

In het eerste gedeelte richten we ons op het gedachtegoed. Welke ideeën zitten er achter zijn overtuiging dat je denken kunt leren.

In het tweede gedeelte worden de materialen die hij heeft ontwikkeld, nader toegelicht. Het betreft vooral het onderzoeksmateriaal, het denktrainingsprogramma en het vormgeven van stimulerende omgevingen.

  • Versie
  • 7183 Downloads
  • 175.61 KB Bestandsgrootte
  • 24 april 2019 Aanmaakdatum
  • 12 juni 2019 Laatst gewijzigd