Gestraft door beloningen

Hoe kun je kinderen straffen door hen te belonen? Alfie Kohn, bekend wetenschapsjournalist in Amerika en fel criticus van technocratische manieren van denken over onderwijs, laat zien dat het in het vooruitzicht stellen van een beloning op langere termijn negatieve gevolgen heeft voor de motivatie en het zelvertrouwen van kinderen. Een fundamentele beschouwing over een veel voorkomend misverstand, naar aanleiding van het boek "Punished by rewards" van Kohn.

  • Versie
  • 28 Downloads
  • 2.47 MB Bestandsgrootte
  • 26 oktober 2011 Aanmaakdatum
  • 9 juni 2019 Laatst gewijzigd