Dynamic Testing and the Effect of Concentration Ability, Experiment with 6-8 year old children

In deze studie werd dynamisch testen (testen met hulp en feedback) en statisch testen(testen zonder hulp of feedback) onderzocht en de invloed van concentratie hierop. Deelnemers waren 264 kinderen uit groep 3 met een leeftijd tussen de 70-103 maanden (M=83;67 maanden) van twaalf basis scholen in het westen van Nederland. De hypothese dat kinderen uit de dynamische testgroep significant meer zouden verbeteren van pre- naar post-test dan kinderen uit de statische controle groep werd bevestigd. Ook werd de hypothese bevestigd dat concentration/aandachtsniveau een effect had op statisch testen. Bij de statische testen Raven Standaard Progressive Matrices, Cito rekenen en de AnimaLogica post-test bij statisch geteste kinderen, werd een relatie gevonden met concentratie niveau, maar bij de dynamische geteste uitkomsten werd geen relatie gevonden. Er werd bij de dynamisch geteste groep geen verschil in vooruitgang gevonden van pre-test naar post-test tussen de verschillende aandachtsniveaus. Echter, bij de statisch geteste groep werd over het algemeen bij kinderen met een beneden gemiddeld aandachtsniveau geen verbetering gezien van pre- naar post-test, maar bij kinderen met een gemiddeld of bovengemiddeld aandachtsniveau wel. Ten aanzien van hints, die gedurende de training gegeven werden, verbeterden de kinderen met aandachtsniveau beneden gemiddeld het meest. Over het algemeen kan men zeggen dat statisch testen meer beïnvloed werd door concentratie dan dynamisch testen, vooral bij kinderen met een beneden gemiddeld aandachtsniveau.

Master Thesis Child & Adolescent Psychology; Faculty of Social Science - University Leiden, March 2011, Mariël van der Horst

  • Versie
  • 45 Downloads
  • 771.76 KB Bestandsgrootte
  • 4 september 2011 Aanmaakdatum
  • 6 januari 2014 Laatst gewijzigd