Geplaatst op

De mediator, een vak apart

Mediator zijn volgens Mediërend Leren

Een vak apart
Mediërend Leren is niet alleen een interactiemethode maar ook een mensvisie. Hierdoor is Mediërend Leren toepasbaar op vele terreinen. Een goede mediator zijn vanuit Mediërend Leren vergt een continue reflectieve houding over je eigen ontwikkeling en die van de ander.
Hieronder een impressie van alle vaardigheden, inzet, kennis, verantwoordelijkheden en kwaliteiten van een mediator volgens Mediërend Leren.

In schema, ziet de theoretische basis van Mediërend Leren er als volgt uit:

Op de pagina Literatuur & Links is een literatuurlijst te vinden, samen met internetlinks.

Studenten
StiBCO wil graag in contact komen met studenten. Speciaal daarvoor is deze informatie verzameld. Het betreft relevante websites en documentatie uit de eigen bibliotheek.

Verder wordt een aantal studenten de mogelijkheid geboden de studie door StiBCO te laten begeleiden (presentatie, scriptie en/of afstudeeropdracht).